Asset managers melden te weinig incidenten, vindt de AFM. Daarom gaat de toezichthouder aanvullend onderzoek doen, schrijft zij op haar website.  

Eind 2020 deed de AFM een oproep om incidenten te melden. Naast deze oproep heeft de AFM beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen een brief gestuurd. De aandacht voor het onderwerp heeft echter niet geleid tot een significante toename van het aantal incidentmeldingen. 

Daarom heeft de AFM de afgelopen periode een inventarisatie gedaan naar hoe ondernemingen omgaan met het melden van incidenten en de incidentmeldingsplicht. 

Uitkomst van de inventarisatie is dat de AFM besloten heeft om op korte termijn bij een aantal ondernemingen een vervolgonderzoek te gaan doen. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop ondernemingen beleid en maatregelen in hun bedrijfsvoering ten aanzien van incidenten hebben geïmplementeerd en de wijze waarop ondernemingen de incidentmeldingsplicht feitelijk naleven. 

Lees het hele artikel: 

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2021/september/onderzoek-meldplicht-incidenten-asset-managementsector