Financieel dienstverleners moeten alert zijn op risico’s bij het uitbesteden van belangrijke en kritieke activiteiten. De toezichthouder komt met aandachtspunten op basis van good practices hoe risico’s te beheersen. 

 

Gemiddeld maken dienstverleners in hun werk gebruik van meer dan vier externe partijen, serviceproviders. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om ICT-serviceproviders, zoals cloudopslag. 

Uit de verkenning bij bijna 250 dienstverleners kwam een aantal zwakheden naar voren in de beheersing van risico’s bij uitbesteding, zoals het achterwege blijven van een getekend contract. Uitbesteding van activiteiten kan onacceptabele risico’s met zich meebrengen voor de onderneming en ook voor de klanten van de onderneming als deze risico’s niet in voldoende mate worden beheerst. 

 

Verder lezen: 

https://www.infinance.nl/artikel/afm-waarschuwt-intermediair-wees-alert-op-risicos-bij-uitbesteding/