Alpha FMC, adviesbureau in wealth en asset management, is gespecialiseerd in het uitbesteden van operationele en technische functies van vermogensbeheerders. Vermogensbeheerders bekijken in toenemende mate welke processen er uitbesteed kunnen worden.

Uit een eerdere internationale survey is de trend naar voren gekomen waarbij te zien is dat vermogensbeheerders functies uitbesteden die steeds dichter bij hun core business zitten en dichterbij de front office.

Als gevolg van de coronacrisis verwacht Alpha FMC dat de discussie over het uitbesteden van operationele en technische functies een versnelling zal laten zien. Professionele aanbieders van diensten hebben sinds de uitbraak van corona bewezen goed voorbereid te zijn geweest op stressvolle situaties. Buiten de traditionele motivaties voor uitbesteding blijkt dat het uitbesteden van diensten in crisissituaties een goede keuze kan zijn.

Alpha FMC wijst ook op de aandachtspunten waarin wordt ingegaan op de risico’s van uitbesteding zoals beschreven in een eerdere brief van de AFM.