“Deze nieuwe naam sluit beter aan bij waar de bank voor staat,” aldus Bas-Jan Blom, Directeur ASN Impact Investors.

ASN Impact Investors is de eerste vermogensbeheerder ter wereld die de biodiversiteitsfootprint van haar beleggingsfondsen meet om te sturen op natuurherstel en roept andere vermogensbeheerders op dat ook te doen.

“Duurzame vooruitgang realiseren is wat ons sinds onze oprichting in 1993 drijft. We richten ons op positieve impact naast een gezond financieel rendement. Dat betekent voor ons: concrete doelen stellen, meten wat het effect van onze beleggingen is en daar transparant over rapporteren aan onze beleggers. En daarin zijn we ambitieus. We hebben onszelf het doel gesteld om in 2030 met alle beleggingen en investeringen per saldo een positief effect te hebben op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.”

De keuze voor een Engelse naam lag voor de hand. ASN Impact Investors ontvangt steeds meer vraag van buitenlandse partijen die in de ASN beleggingsfondsen willen beleggen, zeker sinds een deel van de fondsen als UCITS-fonds beschikbaar is (2020).