Het vergroten van de ’third-party business’ is een uitdaging voor asset managers die verbonden zijn aan een verzekeraar. ASR Vermogensbeheer slaagt er echter in om het vermogen voor externe klanten in 2,5 jaar te laten groeien tot 19 miljard euro.

De beursgang van ASR medio 2016 was het startschot voor een aangepaste strategie. Een belangrijke pijler was en is het openstellen van de beleggingsdienstverlening voor derden. In een markt waarin het draait om schaalgrootte en de concurrentie sterk is, zou men dat een gewaagde keuze kunnen noemen.

Third-party business

ASR Vermogensbeheer beheert in totaal 65 miljard euro, waarvan 19 miljard gekwalificeerd kan worden als ‘third-party business’. Voor externe klanten beheert ASR Vermogensbeheer nu ongeveer 4,5 miljard in ESG-fondsen (staatsobligaties, credits, Europese en Amerikaanse aandelen), zo’n 4 miljard in hypotheken, 8 miljard in maatwerkmandaten en het restant in LDI-gerelateerde beleggingen.

Autonome groei

Hypotheken, het ESG-creditfonds en de mandaten vertegenwoordigen het grootste deel van de autonome groei. Een expertisegebied waar Jack Julicher, directeur ASR Vermogensbeheer, een duidelijke behoefte ziet is het optimaliseren van vastrentende- waardenportefeuilles. Hiermee wordt het echte maatwerk bedoeld waarbij portefeuilles worden samengesteld of geoptimaliseerd op basis van de visie en uitgangspunten van de klant.

Hypotheekbeleggingen

Julicher geeft aan dat er veel behoefte is aan hypotheekbeleggingen. Er wordt dan ook volop gewerkt aan het opschalen van de capaciteit van het hypotheekbedrijf. Volgens Julicher is de vraag naar dit type beleggingen nog lang niet verzadigd.