Een op de drie werknemers gaat na drie jaar AVG nog steeds onvoorzichtig om met privacygevoelige informatie. Dit blijkt uit onderzoek door Panelwizard onder 1.028 Nederlandse werknemers. Niet alleen het delen van persoonlijke informatie zorgt voor problemen, ook het opslaan ervan gaat geregeld mis.

 VPNdiensten.nl legde een aantal stellingen voor aan 1.028 werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder. Binnen een organisatie is het van cruciaal belang dat werknemers zowel op persoonlijk- als bedrijfsniveau vertrouwelijk omgaan met privacygevoelige gegevens. Uit het onderzoek blijkt echter dat dit niet altijd het geval is. Met maar liefst 48 procent delen vooral hoogopgeleide vrouwen weleens privacygevoelige informatie met anderen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van VPNdiensten.nl. Maar liefst 34% van de aan het onderzoek deelnemende werknemers blijkt weleens privégegevens te delen met derden. Een mogelijke verklaring hiervoor is volgens VPNdiensten het gebrek aan relevante kennis. Zo zeggen vier op de tien ondervraagden dat zij te weinig van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) afweten.

Hoe meer werknemers weten over de AVG-wetgeving, hoe bewuster zij zijn van de risico’s. Hoewel een aanzienlijk deel van de werkende Nederlanders onvoldoende kennis heeft over de AVG, heeft een klein deel van hen behoefte aan extra voorlichting. Zo weet maar liefst de helft van de respondenten tot dertig jaar onvoldoende over de wet en wil slechts een derde van hen hier meer over leren.

Werkende Nederlanders mogen ervan uitgaan dat hun persoonlijke data zoals adres-, telefoon- of bankgegevens niet via hun werkgever op straat belanden. Toch blijkt uit het onderzoek dat niet iedereen hier zo stellig over is. Zo denkt maar liefst veertien procent van de ondervraagden dat zijn of haar privégegevens niet veilig zijn op het werk. Opvallend genoeg zijn Zuid-Hollanders het meest sceptisch over hoe hun werkgever hun persoonsgegevens beschermt.

 

 

Bron: https://vpndiensten.nl/informatie/onderzoek/omgang-persoonsgegevens-avg/