De opwarming van de aarde brengt voor de bankensector grote risico’s met zich mee. Morningstar is daarom blij dat de ECB is begonnen met het uitvoeren van stresstests.

De Europese bankensector is de laatste vijftien jaar al een paar keer bijna gekapseisd. Eerst was er de kredietcrisis die kwam overwaaien uit de Verenigde Staten, daarna de eurocrisis. Welke crisis volgt er nu, vragen veel analisten zich af.

Een risico dat zeker niet mag worden onderschat, is het klimaat. Overstromingen, orkanen en droogte kunnen veel fysieke schade aanrichten die verzekeraars moeten vergoeden, maar ook voor banken is het klimaat een risico via kredietverlening aan bijvoorbeeld huiseigenaren, boeren, olie- en chemiebedrijven.

Stresstest

Researchbedrijf Morningstar is daarom blij dat de ECB een klimaatstresstest heeft uitgevoerd voor 357 banken in de eurozone. De resultaten staan vermeld in het rapport ‘Climate related risk and financial stability’.

Op zich vallen de ECB-conclusies niet tegen. Er zijn weliswaar risico’s, maar niks levensbedreigend. De banken blijken al veel te doen aan ESG-analyses.

Met andere woorden; als een bedrijf naar de bank stapt voor een lening, dan kijkt die bank met grote regelmaat hoe groot het gevaar is dat die lening niet kan worden terugbetaald door een klimaat- of milieuramp.

Water- en hittestress

Uit het ECB-rapport blijkt dat in totaal 12,2% van de leningen geraakt kunnen worden door waterstress (teveel of te weinig regen), 11,2% van de kredietportefeuille heeft hittestress, 10,6% is gevoelig voor overstromingen, 4,8% voor bosbranden en 1,4% voor een stijgende zeespiegel.

Dat lijkt veel, maar het voordeel is dat 70% van de klimaatrisico’s zit bij 25 grote EU-banken met een heel breed geschakeerd kredietbedrijf. De zogenoemde loan exposure – risicoleningen ten opzichte van alle leningen – komt daardoor niet boven de 7% uit.

Energietransitie

Voor Morningstar en andere analisten is dit belangrijke informatie. Mario De Cicco van DBRS Morningstar hoopt dat banken de klimaatrisico’s daarom serieus zullen blijven nemen en dat de ECB regelmatig van dit soort studies zullen uitvoeren, want dat de klimaatrisico’s op de korte termijn verdwijnen is onwaarschijnlijk.

Sterker, de energietransitie die u nog in de kinderschoenen staat, zal nog voor heel veel extra kredietrisico’s zorgen. Denk aan alle energie-intensieve bedrijven die zich moeten aanpassen. Die zullen niet allemaal overleven.

Lees het rapport ‘Climate related risk and financial stability’ van de ECB:

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.climateriskfinancialstability202107~87822fae81.en.pdf

Bron: https://www.iexprofs.nl/Nieuws/725240/ECB/Banken-komen-goed-door-klimaat-stresstests.aspx?utm_source=intern&utm_campaign=hometag