Data-analyse in de banken- en assetmanagementsector maakt grote sprongen. Simpele testformules zijn vervangen door complexe modellen die zelf portefeuillekeuzes beoordelen en verbeterpunten suggereren. Belangrijk is om mensen aan boord te hebben die dit soort modellen begrijpen en de uitkomsten kunnen uitleggen.  

Dit zegt Guido van Aubel, Chief Analytics Officer bij Van Lanschot Kempen. In het afgelopen jaar heeft hij zich beziggehouden met het opzetten van een ‘centre of excellence’ in advanced analytics en de bevordering van het gebruik van data binnen Van Lanschot Kempen.

Modellen die slimmer worden

Simpele back-tests zijn opzijgeschoven en de sector kan volgens Van Aubel niet anders dan volledig gaan voor complexere modellen, de advanced analytics. Het gaat om modellen die ’slimmer’ worden naarmate je ze langer gebruikt, zodat deze daarna ingezet kunnen worden als forecastingmodel. De toepasbaarheid ervan is breed. Zo gebruikt Van Lanschot Kempen dergelijke algoritmes al voor de dienstverlening aan haar klanten. Het model houdt daarbij in de gaten of klanten tevreden zijn of niet. En zo niet, waarom zij dan ontevreden zijn.