Nederlandse vrouwen hebben vaak het gevoel dat ze niet begrepen worden door hun financiële adviseur of dat financiële dienstverlening niet aansluit bij hun behoeften. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Het belang van inclusiviteit bij financiële dienstverlening’, dat ABN Amro samen met McKinsey en Better Future heeft verricht. 

Zo vindt bijna driekwart van de vrouwen met een krappe beurs dat banken hen onvoldoende kunnen helpen met het op orde krijgen van hun financiën, vergeleken met 60 procent van de mannen in een vergelijkbare situatie. Het onderzoek vermeldt niet of dit komt door een verschil in dienstverlening van banken, of doordat vrouwen een ander beeld hebben van wat banken wel en niet kunnen doen in zo’n situatie.  

Ook vermogende vrouwen voelen zich onbegrepen: twee op de drie vinden dat de financiële dienstverlening niet aansluit bij hun behoeften. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat vrouwelijke ondernemers meer moeite hebben (69%) met het aantrekken van kapitaal dan mannen (59%). 

Volgens ABN Amro is het zowel voor adviseurs als vrouwen beter om de dienstverlening te verbeteren. Dat zou wereldwijd miljarden extra inkomsten opleveren.