Voor OBAM is de cirkel weer rond. Opgericht in 1936, is OBAM één van de bekendste en oudste beleggingsfondsen van Nederland. Het fonds heeft in de afgelopen jaren onderdeel uitgemaakt van het aanbod van Fortis en BNP Paribas, maar na de verzelfstandiging op 1 juli 2020 staat dit Nederlandse wereldfonds weer op eigen benen, net zoals het ooit is begonnen.

Met een toegewijd beleggingsteam heeft de OBAM wereldwijde strategie een volledige focus op actief beleggen bezig met het zoeken naar ‘de beste bedrijven ter wereld om in te beleggen’. Fund Seminar sprak met Sander Zondag, CEO & CIO van de beheerder OBAM Investment Management B.V. “Consistent en hoog rendement op het geïnvesteerd vermogen is een van de echte kenmerken van een goed kwaliteitsbedrijf.”

OBAM in ’t kort

  • Opgericht in 1936, Euronext beursnotering sinds 1954
  • Een van de oudste beleggingsfondsen van Nederland en van Europa
  • OBAM heeft een erg lang positief trackrecord (circa 30 jaar)
  • Fondsmanagement: o.l.v. Sander Zondag, zeer ervaren, stabiel portfolio management team
  • OBAM Investment Management B.V. is in het bezit van een UCITS-vergunning
  • Performance-informatie: obam.nl

OBAM is wereldwijd actief op zoek naar hoogwaardige beleggingsmogelijkheden. Kunt u wat meer details geven over het profiel van het fonds?

“We zijn als open-end beleggingsfonds met focus continu op zoek naar de circa allerbeste 50 beleggingsmogelijkheden wereldwijd. Dit is verre van eenvoudig en vraagt om jarenlang inzicht, ervaring, industrie en bedrijfsmodel kennis en kunde om wereldwijd veel relevante en beschikbare informatie te kunnen interpreteren, te wegen en dit te vertalen in een aantrekkelijk rendementspotentieel voor onze beleggers.”

Wat in ons voordeel is: we doen niets anders dan wereldwijd beleggen, we praten met de beste industrie-experts en analisten ter wereld, we spreken rechtstreeks met het management van bedrijven en hebben vele databronnen ter beschikking. Uiteindelijk komen we zo tot een keuze van de beste circa 50 bedrijven ter wereld. Daarvan zeggen we: “dit zijn de hoogwaardige en unieke bedrijfsmodellen met tevens redelijke waarderingsmaatstaven, waar je als belegger op de langere termijn duidelijk je voordeel mee kan doen.”

“Wij zijn actieve beleggers. Voor sommige investeerders is indexbeleggen wellicht de beste manier van beleggen, maar wij zeggen: als je in een indexfonds of brede ETF belegt, beleg je eigenlijk in de achteruitkijkspiegel. Want wat gebeurt er: de grootste marketcaps uit het verleden bouwen nu de index. OBAM identificeert juist de bedrijfsmodellen die in de toekomst de index gaan bepalen. We brengen spreiding aan over de hele wereld maar we zijn ook niet aan het ‘overspreiden’ zoals ik dat noem, want dan doe je jezelf te kort. Je wilt juist een gefocuste portefeuille met convictie opbouwen. Het is niet eenvoudig om de meest aantrekkelijke bedrijfsmodellen ter wereld te vinden en als je die dan gevonden hebt, moet je die ook met een duidelijke overweging in je portefeuille zetten.”

Hoe belangrijk zijn de megatrends bij het nemen van jullie beleggingsbeslissingen?

“Megatrends zoals bijvoorbeeld digitalisering, robotisering, kunstmatige intelligentie, emerging consumer, e-commerce, energietransitie zijn zeer belangrijk bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Als je die trends kunt onderkennen en doorzien en de bedrijfsmodellen kan selecteren die daarin een hoofdrol spelen, dan beleg je duidelijk met de wind in de rug. Het is heel mooi als een bedrijf een goed bedrijfsmodel heeft, maar het is nog interessanter wanneer dat bedrijfsmodel geholpen wordt door een onderliggende seculiere megatrend. Dat zijn ook bedrijfsmodellen waarin voor je langere tijd in kan blijven zitten omdat de structurele trend langere tijd zal aanhouden.”

“Het belang van megatrends speelde natuurlijk al veel langer voor de start van de coronacrisis. Maar als je als bedrijfsmodel nu nog geen e-commercetoepassing hebt, heb je wel echt een probleem. Als gevolg van de pandemie is e-commerce in feite twee jaar vooruitgesneld. Dat is een van de vele structurele trends en wij identificeren als belegger en bepalen welke bedrijfsmodellen bovenmatig profiteren van dergelijke trends.”

Dat legt OBAM geen windeieren. Als je kijkt naar de cumulatieve fondsrendementen, zit OBAM over meerdere periodes duidelijk ruim boven de referentiebenchmark, MSCI All Countries World Index.

”Dat klopt inderdaad, hierbij is de historie van alle fonds rendementen over diverse periodes zijn gewoon te volgen op onze website www.obam.nl. Bovendien laten we deze fonds rendementen ook altijd na kosten zien; voor OBAM zijn die kosten concurrerend met circa 0,6% op jaarbasis.”

Een andere belangrijke trend is ESG. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor OBAM?

“Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het beleggingsproces van OBAM. Omdat we willen bijdragen aan een betere wereld, én omdat we duurzame investeringen zien als een bron van extra rendement. De missie van OBAM luidt dan ook: “Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt”. Wij geloven dan ook dat je duurzaam kunt beleggen zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. Die focus op ESG (Environmental, Social, Governance) begint al bij het selecteren van bedrijfsmodellen en een nadere monitoring op portefeuilleniveau. Ter illustratie: als resultaat van onze portefeuillesamenstelling is de CO2-voetafdruk van OBAM ultimo 2020 circa 50% lager dan die van onze referentiebenchmark, de MSCI All Countries World Index”.

Kunt u iets meer vertellen over de kwaliteitsondernemingen waarin OBAM belegt en hoe u deze selecteert?

“We kijken naar unieke kwaliteitsondernemingen met groeiende bedrijfsmodellen waarvan je kunt stellen dat deze bedrijven over 5 tot 10 jaar nog steeds de leidende rol spelen in hun groeiende industrietak en er dan met hoge waarschijnlijkheid nog dominanter uit komen. Er zijn overigens niet veel van dergelijke sterke bedrijfsmodellen. Er zijn meerdere bedrijfsmodellen waarbij je al snel een vraagteken moet zetten: bestaat dit bedrijf over 3 jaar nog wel? Daar blijven we vanzelfsprekend ver van weg. Maar er zijn ook bedrijven die unieke producten of diensten kunnen leveren in combinatie met ‘pricing power’; bedrijven die zelf de prijs richting consument kunnen bepalen. Dat is een groot goed en dat zie je terug in hogere en consistente margestructuren. Ten slotte onderzoeken en bepalen we het rendement op geïnvesteerd vermogen, dat is een van de echte kenmerken van een goed kwaliteitsbedrijf. Als een bedrijf dat over langere tijd op hoog niveau kan volhouden praten we over een ‘compounder’, een bedrijf dat jaar op jaar een relatief hoog intrinsiek rendement voor de belegger kan opleveren. Dan heb ik het dus niet over de aandelenkoers, dat is een ander verhaal. Als een bedrijf een goede consistente en groeiende kasstroom blijft genereren, volgt de aandelenkoers vanzelf.”

“Daarnaast kun je als belegger ook het dividend meepakken of profiteren van de aandeleninkoop, een belangrijke rendementsfactor. Want het aantal uitstaande aandelen gaat naar beneden en jouw aandeel als belegger krijgt een groter aandeel in de winst. Probeer als belegger dus ook te denken als eigenaar van het bedrijf waarin je belegt. Dan zul je minder geneigd zijn om op de korte termijn te speculeren of op de korte termijn een ritje te maken. Ter vergelijking: OBAM belegt normaliter met een horizon van 3 tot 5 jaar. Dat wil niet zeggen dat wij altijd de hele rit van 3 tot 5 jaar uitzitten, want soms gaat de koerssprong en waarderingsmaatstaven van een bedrijf veel harder dan wij ooit gedacht hadden. Dan grijpen wij eerder in en ook dat is een voordeel van actief beleggen: een actief belegger kan ingrijpen waar benodigd. Bij een indexfonds blijf je gewoon in het bedrijf vastzitten, ook al zijn er bepaalde segmenten in de markt behoorlijk overgewaardeerd of zelfs gehypet, wat op dit moment soms het geval is. Er zijn segmenten in de markt die overgewaardeerd zijn, daar blijven we ver van weg. Als je in een indexfonds belegt, doe je ook in alle hypes mee.”

OBAM belegt met convictie. Wat gebeurde er in het coronajaar 2020 met OBAM toen er zoveel dynamiek was op de beurzen wereldwijd?

“Wat er vanuit menselijk oogpunt en gezondheid perspectief gebeurde was natuurlijk verschrikkelijk tijdens de pandemie. Daarnaast gingen wereldwijd de aandelenbeurzen in een paar dagen tijd met vele procenten per dag onderuit. We hebben contrair rondom het hoogtepunt van de beurscrash bijgekocht in een aantal hoogwaardige bedrijfsmodellen met tevens erg sterke balansverhoudingen. We hadden sowieso een relatief hogere cashpositie in het fonds, dus we konden ook actief en vlot aankopen. Maar we hebben meer gedaan. Binnen bepaalde sectoren is de portefeuille opnieuw gepositioneerd om nieuwe kansen en mogelijke aankomende bedrijfsrisico’s te balanceren. Je zag in het marktherstel duidelijk terug dat de echte kwaliteitsbedrijven met goede positionering, veel sterker uit de crisis terugkwamen dan de gehele markt.“

Kortom, actief beleggen is het beleggen vanuit overtuiging: identificeren van beleggingskansen en daarop handelen?

“Jazeker, je moet als actief belegger met diepgaande research heel goed de industriepositionering, fundamentals en risicoprofielen van bedrijfsmodellen begrijpen en dan die overtuiging op de allerbeste bedrijfsmodellen opbouwen. We zien de beurs als een weegschaal op termijn. Als bedrijven fors naar beneden komen op de beurs qua aandelenkoers, dan kun je daar als actief belegger prima gebruik van maken. Echter, dat lukt als actief belegger alleen met enige consistentie als op voorhand hoge convictie is opgebouwd in die bedrijfsmodellen.”

Verder lezen:

Disclaimer: OBAM N.V. is een ICBE geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Voor OBAM N.V. zijn een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie (EBI) opgesteld met meer informatie over het product, de kosten en de risico’s. Het prospectus en de EBI zijn op verzoek verkrijgbaar via OBAM Investment Management B.V. en te vinden op onze website: www.obam.nl.

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan niet worden gekwalificeerd als een aanbieding tot het kopen, aanhouden of verkopen van een financieel instrument zoals genoemd in dit artikel, noch kwalificeert dit artikel als (persoonlijk) beleggingsadvies.