Nederlandse beleggers zien zichzelf (in vergelijking met andere Europese landen) bovengemiddeld vaak als zeer deskundig op het gebied van investeringen. Bijna een derde omschrijft zichzelf als expert. Die ‘experts’ zijn ervan overtuigd dat ze voldoende kennis hebben om de juiste financiële beslissingen voor hun toekomst te nemen: 79 procent. Dat blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2022. 

Ondanks het relatief hoge vertrouwen in de eigen expertise onder Nederlandse beleggers, is niet iedereen die zichzelf als expert ziet zo goed geïnformeerd als zij zelf denken. Om de beleggingskennis te testen, legde Schroders alle ondervraagden een stelling voor: ‘Wat denkt u dat er over het algemeen met de obligatiekoersen gebeurt als de rente stijgt?’  

Een kwart van diegenen die zichzelf als expert beschouwen, gaven niet het juiste antwoord: een daling.  

Financieel dienstverleners verantwoordelijk voor kennis 

De respondenten werd ook gevraagd wie er volgens hen verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat mensen voldoende kennis van financiële zaken hebben. Financiële dienstverleners worden door Nederlanders het vaakst aangewezen als partij die hierin een verantwoordelijkheid zou moeten. De vraag of de overheid deze rol op zich zou moeten nemen, beantwoordde 30 procent van de Nederlandse beleggers met ‘ja’. Dat is lager dan het wereldwijde gemiddelde van 35 procent.  

Persoonlijke waarden belangrijk – bij oudere beleggers  

Een ruime meerderheid van de Nederlandse beleggers vindt het van belang dat beleggingsfondsen waarin ze beleggen, zijn opgebouwd rond hun persoonlijke waarden en principes, of anders gezegd, dat hun beleggingen impact hebben. Opvallend is dat ouderen hier veel meer waarde aan hechten dan jongeren.  

Wereldwijd is deze trend ook te zien, maar Nederlandse belegger op leeftijd springt er duidelijk uit, Vergeleken met het wereldwijde gemiddelde (69 procent), hechten Nederlanders van 51 tot 70 jaar meer waarde aan principes en waarden bij beleggingen (75 procent).  

Veel Nederlanders geïnteresseerd in private equity 

Beleggers werd ook gevraagd of ze geïnteresseerd zijn in niet-beursgenoteerde beleggingen, de zogenaamde “private markets” en in welke categorie ze dan zouden willen beleggen. Het blijkt dat veel Nederlanders willen beleggen in deze minder traditionele categorieën. Van hen noemt 61 procent private equity, 50 procent noemt digitale activa en 49 procent noemt microfinanciering als aantrekkelijke beleggingscategorieën.  

Ook hier zijn interessante verschillen tussen generaties waarneembaar. Zo zegt 52 procent van de generatie X’ers te willen beleggen in private equity, terwijl dat onder babyboomers maar liefst 68 procent is. 

 Bekijk de volledige resultaten van het onderzoek op de site van Schroders