Met een belegd vermogen van 3,2 miljard euro zijn fondsen met kapitaalbescherming de kleinste fondsenklasse in België geworden, blijkt uit recente cijfers van de Belgische fondsenfederatie Beama.

Fondsen met kapitaalbescherming genoten 15 jaar geleden een enorme populariteit in België. Eind 2006 stond meer dan 42 miljard euro, een kwart van de fondsenmarkt, geparkeerd in die veilige fondsen. Vandaag vertegenwoordigen ze nog een schamele 1,4 procent van de fondsenmarkt.

De terugval heeft verscheidene oorzaken. Ten eerste bleven de returns van de fondsen vaak achter op de verwachtingen. Voorts speelt de fiscaliteit een rol. Sinds 2013 vallen de meeste fondsen met kapitaalbescherming onder de Reynderstaks. Maar de belangrijkste reden is de lage rente, die het mechanisme van de kapitaalbescherming weinig interessant maakt.

Lees het volledige artikel:
https://www.tijd.be/markten-live/fondsen/portefeuille/lage-rente-doet-fondsen-met-kapitaalbescherming-verschrompelen/10313904.html