Comgest heeft in België het duurzaamheidskeurmerk ‘Towards Sustainability’ gekregen voor twee nieuwe beleggingsfondsen, het Comgest Growth Europe Plus en het zusterfonds Comgest Growth Emerging Plus. Beide fondsen hanteren een breed uitsluitingsbeleid.

Beide fondsen zijn varianten van Comgest Growth Europe en Comgest Growth Emerging Markets. Deze fondsen hebben volgens Comgest een uitstekend decennialang trackrecord en volgen de vertrouwde beleggingsaanpak van Comgest waarin ESG-criteria als belangrijke risicofactor in het beleggingsproces meewegen.

‘Als minderheidsaandeelhouder die voor een gemiddeld lange termijn in bedrijven belegt, is het vanzelfsprekend dat we meer focus leggen op de risico’s en opportunitities die deugdelijk bestuur, sociale- en milieucriteria met zich meebrengen’, stelt Lodewijk van der Kroft, partner bij Comgest Benelux. ‘Dit resulteerde in portefeuilles met een veel lagere ‘carbon footprint’ dan de gemiddelde index.’

Beide Plus-fondsen – die door dezelfde teams worden beheerd als hun moederfondsen – gaan een stap verder met onder meer een strenger uitsluitingsbeleid en een beleid van nul exposure naar fossiele brandstoffen. Ook bedrijven met te hoge ESG-risico’s kunnen uit de portefeuilles worden geweerd.

‘Towards Sustainability’

Het duurzaamheidskeurmerk ‘Towards Sustainability’ is een initiatief van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector.