Kifid heeft in 2020 in totaal 3.223 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Bijna de helft, 1.481 klachten, is opgelost met inzet van bemiddeling of schikking. In de regel betekent dit dat zowel de consument als de financiële dienstverlener hiermee tevreden zijn. In 1.175 klachten is een uitspraak gedaan. In bijna 200 klachtzaken is de consument deels of geheel in het gelijk gesteld; in bijna 900 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond.

Kijkend naar 2020 zijn er enkele onderwerpen die er qua aandacht uitsprongen. Meer dan 100 klachten gingen over de uitvaartverzekering van Yarden. De Geschillencommissie oordeelde in drie klachtzaken dat Yarden gezien haar financiële situatie de voorwaarden van de natura-uitvaartverzekering mocht wijzigen. Daarna zijn consumenten met een vergelijkbare klacht gebeld en is hen uitgelegd wat dit voor hen betekent. Een flink aantal consumenten besloot daarop de klacht in te trekken.

Veel aandacht is opnieuw gevraagd voor klachten over het rentetarief op doorlopend krediet. Inmiddels heeft de Commissie van Beroep uitspraak gedaan in drie beroepsprocedures: de rente op doorlopend krediet voor consumenten moet in verhouding moet zijn met de relevante marktrente. Daarmee is de Kifid-lijn duidelijk, op basis waarvan de Geschillencommissie soortgelijke klachten zal beoordelen.

Schrijnend zijn de klachten over online-oplichting. Wat hier knelt is dat de klant zélf het geld overmaakt, waardoor er juridisch weinig aan te doen is. Kifid kan via bemiddeling wel het nodige bereiken en verwacht dat op dit punt er meer regulering komt.

Daarmee is het aantal klachten dat is opgelost via bemiddeling of schikking op hetzelfde niveau gebleven als in 2019. Banken, verzekeraars en financiële adviseurs doen niet onder voor elkaar als het gaat om medewerking aan het vinden van een oplossing via bemiddeling of schikking. Van de 1.481 klachtzaken waarin bemiddeling of schikking is gelukt, betreft het voor 30% schadeverzekeringen, voor 15% levensverzekeringen, voor 29% bank- en hypotheekzaken en voor 25% klachten tegen financiële intermediairs. Opmerkelijk: Kifid ontving vorig jaar meer dan 100 klachten over het toepassen van de en-bloc-bepaling door uitvaartverzekeraar Yarden.

Lees het volledige artikel:
https://www.kifid.nl/bijna-helft-klachten-opgelost-door-bemiddeling-en-schikking/