Wat komt er na de groene taxonomie, SFDR en groene labelling? Martin Spolc, hoofd van de Sustainable Finance Unit van het DG Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten van de Europese Commissie, presenteerde een zes puntenplan om ESG naar het volgende niveau te tillen. Dit gebeurde op het Sustainable Finance Forum in Luxemburg.

Professionals in de financiële dienstverlening worstelen momenteel met de eerste fasen van de nieuwe vereisten voor taxonomie, duurzaamheidsverslaggeving en green labelling. Toch kijkt de Europese Commissie al weer naar de toekomst.

Een consultatie in het afgelopen voorjaar en zomer leverde ongeveer 650 reacties op, die volgens Spolc in zes beleidsthema’s kunnen worden onderverdeeld. De commissie zal hierover meer in detail treden wanneer deze voorstellen volgende maand worden aangekondigd.

 

Financieren van groene activiteiten

“Ten eerste moeten we de mentaliteit veranderen van het vergroenen van de financiering naar het financieren van groene activiteiten en ervoor zorgen dat de financiële sector bedrijven kan ondersteunen bij hun transitie naar verduurzaming”, zei Spolc op het forum.

Impactfinanciering kan hierbij helpen.

 

Het tweede doel houdt verband met de herstelfase na Covid-19, die veel overheidsfinanciering nodig zal hebben, met name rechtstreeks van de EU. Daarnaast wil de Commissie de drijvende kracht zijn achter investeringen en best practices voor andere duurzaamheidsdimensies, en dan met name maatschappelijke doelstellingen en governance-uitdagingen. “We onderzoeken nu of de taxonomie kan en moet worden uitgebreid tot maatschappelijke doelstellingen”, stelt hij.

Bekijk de overige punten op de video-impressie van het Sustainable Finance Forum:

https://www.luxembourgforfinance.com/event/sustainable-finance-forum/