CACEIS is een samenwerking aangegaan met Doculayer.ai. om de kosten van beleggingen inzichtelijker te maken en de dienstverlening op het gebied van benchmarking verder uit te breiden.

Data consistent verzamelen en verwerken
CACEIS, gaat het intelligente contentplatform van Doculayer.ai, gebaseerd op artificial intelligence en machine learning, gebruiken om data afkomstig van fondsbeheerders van verschillende pensioenfondsen die de bank als klant heeft, consistent te verzamelen en te verwerken.

CACEIS is aangesloten bij het Cost Transparency Initiative (CTI), een nieuwe gegevensstandaard voor institutionele investerinskosten. Doel van het initiatief is om duidelijke informatie te verschaffen over de kosten van investeringen. Zo krijgen institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggings- maatschappijen, de voornaamste klanten van CACEIS, meer inzicht in de kosten van beleggingen en kunnen ze betere afwegingen maken.

Dataverzameling automatiseren
De branche heeft al grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren en standaardiseren van gegevens die aan pensioenfondsen worden verstrekt. Initiatieven zoals de introductie van CTI-sjablonen leveren hier een grote bijdrage aan. Het probleem was echter dat overgrote meerderheid (80%) van de gegevens die binnenkwamen de eerste keer niet correct werden aangeleverd. Het kostte veel tijd om al deze gegevens steeds opnieuw te moeten analyseren en doorlichten.

CACEIS zocht daarom naar een partij die dit proces kon automatiseren en koos voor Doculayer.ai. De keuze viel op Doculayer.ai, omdat het platform is gebaseerd op de nieuwste artificial intelligence- en machine learning-technologie. Dit stelt CACEIS in staat deze data op de snelste en meest efficiënte manier te verwerken.

Scott Foster, Product Specialist bij CACEIS, “Sinds we in 2017 de eerste diensten introduceerden om klanten meer inzicht in kosten te geven, hebben onze teams zich gericht op het verzamelen van foutloze, nauwkeurige gegevens die pensioenfondsen kunnen helpen met eenvoudig te interpreteren rapporten waarmee ze kosten beter en sneller kunnen begrijpen en beoordelen.”

Direct data uploaden in Doculayer-omgeving
De Doculayer-omgeving werd in slechts enkele maanden geïmplementeerd bij CACEIS. Fondsbeheerders kunnen hun data nu direct uploaden in hun Doculayer-omgeving. Daarna worden de ingevoerde data automatisch gevalideerd en geëxporteerd naar één centrale template. Als fondsmanagers gegevens niet op tijd aanleveren, ontvangen ze automatisch een reminder.

Scott Foster: “Met de geavanceerde technologie gebaseerd op AI en ML van Doculayer.ai kan ons team van analisten ter plaatse veel efficiënter onnauwkeurigheden in gegevens beoordelen en corrigeren, op een manier die toch consistent is met de CTI-sjablonen. Door eigenaren en beheerders van activa meer kostentransparantie en mogelijkheden voor kostenbeheer en benchmarking te bieden, kunnen zij beter geïnformeerde beslissingen nemen. Dit vertaalt zich in de praktijk in betere, zinvolle gesprekken met hun vermogensbeheerders en verschillende dienstverleners over de geleverde waarde.”

Wim van Dam, mede-oprichter van Doculayer.ai: “Het automatisch verwerken van grote hoeveelheden complexe data is één van de kernkwaliteiten van ons content platform. We zijn er trots op dat we met deze oplossing CACEIS kunnen ondersteunen bij het verstrekken van transparantere informatie over de beleggingen die ze administreren voor hun klanten.”

Bron:
https://www.caceis.com/nl/
https://www.doculayer.com/