In tegenstelling tot de ‘private bank’ ABN AMRO MeesPierson heeft de dienstverlener Capital Support focus op het verzorgen van dienstverlening als gevolmachtigde of bewindvoerder. Een deel van het team van de bank gaat over naar Capital Support.

Lodewijk Siertsema: “Het gaat in de dossiers die wij verzorgen vaak om complexe vermogens met soms daarbij een dosis emotie. Vaak zijn het trajecten met een hele lange looptijd en het is geen uitzondering dat er ook heel veel belanghebbenden zijn. Daarmee is het een heel ander type zorg dan vermogensbeheer. Veel van de dossiers zijn ook ‘passieve benoemingen’ waarbij er helemaal geen handelingen worden verricht.”

Het team van Capital Support constateert dat dit specialisme door een steeds beperkter aantal dienstverleners wordt aangeboden. Siertsema: “Voorheen was dit een domein waar ook notarissen actief waren, maar die beroepsgroep legt steeds meer de nadruk op transacties en daarbij past dit ook niet.”

Capital Support biedt zelf geen vermogensbeheer aan, maar biedt de opdrachtgever – tegen een uurtarief – onafhankelijke regie van het vermogen; eventueel met onafhankelijke benchmarks en consolidatie van rapportages. Casus voor casus wordt een vermogensbeheerder geselecteerd om daar mee samen te werken op basis van het fiduciair mandaat dat aan Capital Support is verstrekt. Siertsema: “Dus wij selecteren soms vermogensbeheer voor een cliënt of dossier, maar er zijn ook vermogensbeheerders die weer bij ons de dienstverlening inkopen op het gebied van bewindvoering. Wij werken graag met iedereen samen en doen dat met maximale transparantie.”

Capital Support verwacht dat de overname van de dossiers van ABN AMRO MeesPierson niet de laatste groeispurt zal zijn. Siertsema: “Gezien ons portfolio van diensten zijn wij voor family offices met een continuïteits- of opvolgingsprobleem een mogelijke oplossing.”