In het Tijdschrift voor Financieel Recht boog advocaat Frank ’t Hart zich nog maar eens over het fenomeen van de financial influencers. 

Financial influencers, voor wie een tijdje onder een steen heeft gelegen, zijn mensen die op bijvoorbeeld YouTube een schare volgers hebben verzameld die zij (niet altijd gehinderd door kennis van de materie) voorzien van beleggingsadvies.  

’t Hart noemt onder andere Vasco Rouw en Boef van The Millionaires Club, de ‘Financieel Vrije Vrouw’ Janneke van den Brink, Rabi Safi van De Belegger en crypto-finfluencer Alex Becker, maar ook de oer-influencer Jacko de Beursgorilla  (die inmiddels ‘spending more time with his bananas’ lijkt te zijn).   

Zij en anderen verdienen goed geld met hun beleggingsadvies, maar de vraag is of zij dat zo maar mogen geven. Voor beleggingsadviseurs gelden immers regels. Zoals de nogal voor de hand liggende regel dat je niet aan pump-and-dump-schemes mag meedoen, iets waar rapper Boef en zijn partner Rouw van worden beschuldigd.  

“Finfuencers dienen zich te houden aan de toepasselijke toezichtregels,” concludeert ’t Hart. “Het categorisch verbieden van finfluencers is bezwaarlijk en praktisch niet handhaafbaar.” Of de huidige regelgeving afdoende is, of dat er extra regels nodig zijn, is een vraag die hij open laat.