Met ingang van 1 april 2022 past het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) de initiële, PE- en Bijzondere examens aan. Tegelijkertijd worden ook enkele eind- en toetstermen aangepast. De nieuwe documenten zijn vanaf nu beschikbaar op de website van het CDFD. 

Over de inhoud van de initiële-, de PE- en de Bijzondere Examens adviseert het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) de Minister van Financiën met periodieke vaststelling van toetstermen en ontwikkelingen voor de Wft-examens. Jaarlijks worden nieuwe ontwikkelingen aan de initiële, PE- en de Bijzondere Examens toegevoegd.  

In de PE-examens worden ontwikkelingen getoetst die gekoppeld zijn aan toetstermen van de betreffende modules. Behoort een ontwikkeling wel bij een module maar ontbreekt een passende toetsterm? Dan wordt een bestaande toetsterm aangepast of een nieuwe toetsterm aan het Wft bouwwerk toegevoegd. 

Samenstellingsdocumenten 

Hoe de PE-examens per 1 april 2022 zijn samengesteld is te lezen in de zogenoemde samenstellingsdocumenten. Hierin staan per examen onder andere de ontwikkelingen en toetstermen die in het examen worden bevraagd en de toetsmatrijs. 

Tot en met 31 maart 2022 blijven de huidige samenstellingsdocumenten en toetstermen van toepassing op de examens. 

Klik hier voor de huidige en de nieuwe samenstellingsdocumenten. 

Klik hier voor de huidige en nieuwe eind- en toetstermen per Wft-module.