De Nederlandsche Bank ziet tekenen van economisch herstel, op basis van de nieuwe Bank Lending Survey van de Europese Centrale Bank (ECB). De banken die voor deze survey zijn bevraagd, rapporteren over het derde en vierde kwartaal van vorig jaar een toename van de vraag naar kredietverlening van bedrijven. 

Specifiek voor het mkb signaleren banken voor de eerste keer sinds het derde kwartaal van 2020 een toename van de kredietvraag. Die wordt gedreven door investeringen en werkkapitaal. De vraag naar financiering voor investeringen neemt sinds het derde kwartaal van 2021 voor het eerst sinds lange tijd toe.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wijst erop dat de data van de ECB geen onderscheid maken naar sectoren. Het beeld bij ondernemers in sectoren die door maatregelen van de overheid ter bestrijding van de pandemie zijn getroffen, is nog niet per definitie positief.

Banken hebben hun acceptatiecriteria niet gewijzigd, zo blijkt uit de survey. Het economisch beeld en bedrijfseconomische situatie waren in een aantal bekende sectoren nadrukkelijk slechter. Banken hebben dat meegewogen in hun kredietbeoordeling.

De Bank Lending Survey is een kwartaalenquête onder Europese banken waaraan zeven banken die in Nederland zijn gevestigd, deelnemen. De antwoorden van banken weerspiegelen alleen de richting en niet de exacte mate van deze ontwikkelingen en verwachtingen.

Zie ook het nieuwsbericht op de website van DNB: Vraag naar bedrijfskrediet eind 2021 toegenomen