Een opvallende nieuwjaarswens van Larry Fink, de CEO van BlackRock. Hij eist van ondernemers dat zij meer aandacht schenken aan duurzame groei. Maatschappelijk verantwoord ondernemen namelijk wordt alleen maar belangrijker naarmate de groep millennials in topposities groeit. In zijn open brief aan topbestuurders vraagt Fink van bedrijven dat zij zich richten op duurzame groei en winstgevendheid.

Volgens Fink is de samenleving veranderd door een aantal fundamentele economische wijzigingen met tegelijkertijd het onvermogen van overheden om hier effectieve oplossingen voor te vinden. Bedrijven moeten daarom zelf oplossingen zoeken voor belangrijke sociale en economische problemen. Hij noemt daarbij aspecten zoals milieubescherming, pensioenopbouw en het tegengaan van raciale ongelijkheid en die tussen man en vrouw.

Highlights uit zijn brief

  • Duurzaamheid als norm in het aanbod van oplossingen
  • Sterkere integratie van duurzaamheid in actieve beleggingsprocessen
  • Vermindering van ESG-risico in actieve strategieën
  • Afstoting van producenten van thermische steenkool
  • Centrale ESG-analyse via Aladdin
  • Meer transparantie over duurzaamheidskenmerken voor alle producten

Lees de volledige brief van Larry Fink hier:

https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter