CFD, de brancheorganisatie voor financieel dienstverleners, pleit voor een subsidie op onafhankelijk financieel advies. “Pro-actief integraal financieel advies is vooral een luxe voor de top 10% inkomens geworden. Hierdoor zijn inmiddels miljoenen consumenten zich niet meer bewust van de financiële risico’s die ze lopen.” 

De fiscale aftrekbaarheid van financieel advies is nog slechts beperkt tot advies en bemiddeling bij hypotheken. Door het provisieverbod op complexe financiële producten is ook gesubsidieerd (gratis) advies is verdwenen. Mede daardoor is de markt voor pensioenadvies, vermogens- en spaaradvies en advies over de financiële risico’s bij overlijden, vooral in de midden en lagere inkomensklassen, compleet ingestort, aldus CFD. 

Nu de inflatie hoog is, een nieuw pensioenstelsel voor de deur staat en de huizenmarkt mogelijk op instorten staat, is het belang van financieel advies groter dan ooit, betoogt het CFD. “Er zijn duizenden gekwalificeerde onafhankelijk financieel adviseurs in Nederland niet meer aan tafel komen bij consumenten om ze te helpen hun financiële risico’s beter af te dekken, spaarvermogens inflatiebestendiger te maken en ondersteuning kunnen bieden bij belangrijke pensioenkeuzes.” 

Het CFD roept de politiek op om financieel advies op een nieuwe manier te financieren: “Een vorm waarbij de verzekeraars een vergoeding aan consumenten betalen voor een onafhankelijk financieel advies én waarbij de kosten van financieel advies weer aftrekbaar worden in de IB-aangifte. Daarnaast kunnen onafhankelijk financieel adviseurs met vaste bedragen werken voor een basisadvies.” 

Het CFD kondigt aan over deze kwestie in gesprek te gaan met de minister van Financiën.