De financiële sector zal flinke klappen krijgen als de klimaattransitie niet ordentelijk verloopt. Abrupte herwaarderingen van klimaatrisico’s zullen banken, asset managers en verzekeraars hard raken. Dat blijkt uit het rapport ‘The macroprudential challenge of climate change’ van de ECB en het Europees Comité voor systeemrisico’s (ECSR).

“Als we er niet in slagen om de groene transitie ordentelijk te laten verlopen, zullen de risico’s zich snel verspreiden over de gehele financiële sector waarbij bedrijven en banken het grootste gevaar lopen,” aldus de auteurs van het rapport.

Volgens de berekeningen van de ECB en het ECSR kunnen onvoorziene klimaatschokken een abrupte impact hebben op marktprijzen, waardoor de portefeuilles van beleggingsfondsen, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen worden geraakt. Ten tweede kunnen die prijsschokken ertoe leiden dat bedrijven failliet gaan, wat weer resulteert in verliezen voor banken.

Een ordentelijke overgang naar ‘netto nul’ in 2050 zou dergelijke schokken kunnen verzachten en de gevolgen voor bedrijven en banken kunnen verlichten, waardoor de kans op wanbetaling van bedrijven in 2050 met ongeveer 13-20% wordt verminderd in vergelijking met het huidige beleid. Het zou ook kredietverliezen voor banken verminderen.