Bijna alle Nederlandse vermogensbeheerders en banken benadrukken in hun jaarverslag dat de sector lijdt onder de toegenomen regels voor de financiële wereld. De snelheid waarmee er nieuwe regels komen neemt ook toe. Voor 2021 en 2022 zitten er 26 nieuwe wetten in de pijplijn. ‘De komende jaren zal vooral ESG (environment, social, governance) veel aandacht vragen.’ Aldus adviesbureau Charco & Dique in een analyse van de nieuwe nationale en internationale wetten en regels voor beleggingsinstellingen. Het bureau verwijst specifiek naar de nieuwe EU-verordening (SFDR) over duurzaam beleggen die op 10 maart dit jaar in werking treedt.  

‘Dat de financiële wet- en regelgeving flink in ontwikkeling is, merkt de sector. Maar de snelheid waarmee dit gebeurt, wordt door onze analyse duidelijk zichtbaar’, aldus Ronald van Dijk, medeoprichter van Charco & Dique. De onderzoekers concluderen dat dit vooral regelgeving is die voortkomt uit de beide MFIDs en de antiwitwasregels.

De analyse spitst zich toe op zogenoemde ‘beleggingsinstellingen’. Volgens het register van de Autoriteit Financiële Markten hebben op dit moment 1113 partijen – waaronder grote banken en vermogensbeheerders vallen, maar ook kleinere fondsbeheerders — een dergelijke vergunning.

De afgelopen vijf jaar zijn volgens Charco & Dique in totaal 883 ‘relevante initiatieven’ gepubliceerd door toezichthouders. Bijna 30% hiervan werd van kracht in 2020, schrijven zij. Het gaat niet alleen om ‘updates’ van de AFM over de antiwitwaswet Wwft en de Sanctiewet. ‘Ook De Nederlandsche Bank en de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid kwamen met extra normen en nadere invullingen.’

Bron: FD, ‘Snellere groei van regels voor fondsbeheerders’ (25 februari)