De Chinese overheid voerde de afgelopen maanden de regeldruk op voor Chinese bedrijven om zo de inkomensgelijkheid te verbeteren en het sociale welzijn te versterken. China-econoom Carol Liao bij obligatiebelegger Pimco, verwacht dat de regelgeving vanuit de overheid verder zal worden aangescherpt. 

Liao constateert dat de focus van de Central Financial and Economic Affairs Commission (CFEAC), dat op 17 augustus bij elkaar kwam, gericht is op het bevorderen van hoogwaardige ontwikkeling en dat mensen zich beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien. ‘Het doel is een “olijfvormige” inkomensverdeling met meer middeninkomens en kleinere lage- en hoge inkomensklassen’, concludeert de China-econoom. 

Dit zou zich onder andere moeten vertalen naar meer evenwicht tussen Chinese regio’s, het verhogen en verbeteren van nauwkeurigheid van belastingen, sociale zekerheid en betalingen. Bovendien wil China het midden- en kleinbedrijf blijven steunen en intellectuele eigendomsrechten beschermen. 

Als gevolg hiervan verwacht Pimco’s China-econoom dat het land de regelgeving in sectoren met belangrijke gevolgen voor het maatschappelijk welzijn verder kan versterken. Zo is een versoepeling van de beperkingen op de woningmarkt niet waarschijnlijk. Ten tweede zullen regelgeving en hervormingen op het gebied van kinderopvang, onderwijs, amusement, gezondheidszorg, pensioenen, ouderenzorg en arbeidsbescherming waarschijnlijk toenemen, gezien hun belang in het sociale zekerheidsstelsel. 

Tenslotte verwacht de econoom dat regelgeving voor online platforms verder wordt aangescherpt. Liao: ‘Hoewel de overheid de ontwikkeling van technologie zal blijven ondersteunen, zal de nadruk vooral liggen op hardcore technologie op strategisch belangrijke gebieden, waaronder AI, halfgeleiders, automatisering, hoogwaardige productie, nieuwe energie en nationale veiligheid.’ 

Bron:  https://theasset.nl/deze-week/china-meer-regelgeving-en-hervormingen/