Het juridische conflict tussen Ohpen Operations UK en Invesco is nog niet voorbij. Ohpen stelt dat Invesco verantwoordelijk is voor het niet-voltooide project en dat de beëindiging van het contract onrechtmatig was.

Wat speelt er?

In 2016 gaf Invesco Ophen opdracht om een digitaal platform te ontwikkelen en te implementeren waarmee retailklanten aankopen en verkopen kunnen doen in beleggingsfondsen van Invesco. Het platform zou worden uitgerold in maart 2017. Zou, want Ohpen haalde de deadline niet en de opening van het platform werd uitgesteld. Daarop beëindigde Invesco in oktober 2018 het contract op grond van een “(incurable) material breach and/or repudiatory breach”. In januari 2019 ontmoetten beide partijen elkaar in een poging het dispuut op te lossen maar kwamen niet tot overeenstemming. Uiteindelijk begon Ohpen een rechtszaak in de UK en claimde een schade van £4.7m. Daarop diende Invesco een ‘counter-claim’ in van £5.7m. Wordt vervolgd.