Er wordt bij de overname van zelfstandige vermogensbeheerders minder betaald dan een aantal jaar geleden. Het verkoopproces blijkt langdurig en moeizaam en het grootste deel van de overnamepogingen lukt niet.

Verkennende gesprekken zijn er genoeg in het zelfstandige vermogensbeheer. Toch loopt het grootste deel van de overnamepogingen op niets uit. De cultuur blijkt niet te passen, de klik mist, de verkopende partij trekt zich terug of besluit met een andere partij in zee te gaan. Ook onregelmatigheden in het boekenonderzoek of het oneens zijn over de koopsom dragen bij aan het moeizame proces.

Ook kunnen interne factoren invloed hebben op de verkoopprijs, zowel positief als negatief. Een voorbeeld daarvan is de kwaliteit van de beleggingsportefeuille. Is dat aan te sluiten op het beleid van de kopende partij? Wordt er in individuele namen belegd of juist in trackers? Dit kan allemaal van invloed zijn op de koopsom.

Behalve de koper en verkoper speelt ook de toezichthouder een belangrijke rol. Fusies moeten zo snel mogelijk bij zowel DNB als de AFM worden gemeld. DNB adviseert partijen die een overname (willen) doen om te berekenen hoe de nieuwe balans er na de overname uit komt te zien en of beide instellingen ook dan nog aan de prudentiële eisen voldoen.

AFM stelt geen specifieke eisen aan een overname, maar toetst wel de impact op de cliënten van de over te nemen vermogensbeheerder aan de Wft vereisten. Ook verwacht de AFM dat de klanten van de over te nemen beleggingsonderneming genoeg tijd krijgen om over te stappen naar een andere partij, mochten ze niet mee willen naar de overnemende vermogensbeheerder.