Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van J.P. Morgan AM verwacht veel van de Cop26  klimaatconferentie in Glasgow in november. “De strijd tegen klimaatverandering gaat een nieuwe fase in, die positief zal uitpakken voor beleggers. Mits zij de juiste keuzes maken natuurlijk.” 

 

“Het heeft even geduurd maar aankomende november is er weer een klimaatconferentie. Cop26 is de titel van de samenkomst in Glasgow. Die van vorig jaar, Cop25, werd vanwege Covid overgeslagen. Cop26 wordt een belangrijke conferentie, ook voor beleggers,” aldus Juvyns.  

“Om de klimaatverandering binnen de perken te houden, zal er een tandje bij moet worden geschakeld. Met het huidige beleid gaat het niet lukken. Het oorspronkelijke doel om de opwarming te beperken tot 1,5 graden is inmiddels uit het zicht.” 

“Nu klimaatstoornissen versnellen en het steeds duidelijker is dat we achter op schema liggen, verwacht ik tijdens de Cop26 meer ambitie dan we in het verleden hebben gezien. Dat steeds meer landen inmiddels de doelstelling hebben om in 2050 CO2-neutraal te zijn, voedt mijn optimisme. Dat is het nieuwe mantra.” 

Daarnaast ziet Juvyns ook dat de aandacht van regelgevers aan het verschuiven is van Covid naar het klimaat. “Het besef dat er meer moet gebeuren op het gebied van regelgeving wordt breed gedragen.” 

Subsidiefeest 

Wat moet er dan gebeuren? Wat betekent dat voor beleggers? “Allereerst zullen overheden flink de buidel moeten trekken om de energietransitie te versnellen. Er zal extra fiscaal beleid komen. Voor beleggers is het niet nieuw dat er geld gaat naar de verduurzaming van de energiesector, maar dit thema wordt wel steeds belangrijker.” 

“Tegen 2050 moet 90% van de energie uit hernieuwbare bronnen komen. Daar zijn enorme investeringen voor nodig, met de bijbehorende kansen voor beleggers.” 

“De energietransitie betekent overigens niet dat beleggers traditionele energiemaatschappijen daarom moeten mijden. Shell & co zijn deel van het probleem maar ook deel van de oplossing. Juist deze bedrijven hebben de middelen om de energietransitie tot een succes te maken.” 

“Dat de CEO van Royal Dutch Shell onlangs zei dat zijn volgende elektrisch is, vertelt mij dat de oliemajors begrijpen dat het anders moet, bij de een meer dan bij de ander. Aan actieve beheerders de taak om die oliebedrijven te identificeren die echt werk maken van de transitie.” 

Lees het volledige artikel: 

https://www.iexprofs.nl/Column/725227/Duurzaam-beleggen/Cop26-wordt-een-gamechanger.aspx?utm_source=intern&utm_campaign=hometag