Een meerderheid van bijna 3.000 risico-managers geeft toe dat de pandemie heeft geleid tot onzorgvuldigere due diligence-controles en een minder zorgvuldige omgang met het know your customer (KYC)-principe.

Daarnaast meldt 71 procent van de respondenten dat cybercriminaliteit moeilijker in te dammen is door het werken op afstand. Dat blijkt uit het Global Risk and Compliance Report 2021 van Refinitiv, de Brits-Amerikaanse leverancier van financiële marktgegeven.

Uit het onderzoek onder 2920 risicomanagers van grote organisaties komt naar voren dat bedrijven nog steeds onder druk staan door de corona pandemie en dat opgebroken toeleveringsketens maar langzaam herstellen.

Als gevolg hiervan concentreren organisaties zich minder en minder op risico’s van en door derden. Het resultaat is dat de mogelijkheden voor criminelen om consumenten en bedrijven op te lichten volgens deze ondervraagde managers toenemen, zo komt uit het rapport naar voren.

De peiling onder de bijna 3.000 managers van grote organisaties was gericht op medewerkers die betrokken zijn bij de naleving van weg- en regelgeving en de bedrijfs- en intake-processen. Volgens Refinitiv toont de peiling aan dat de Covid-19 pandemie de risico’s voor klanten en derden aanzienlijk heeft verhoogd.

De deelnemers stellen dat financiële criminaliteit het ondernemingsklimaat ondermijnt en dat het significante reputatie- en compliancerisico’s met zich meebrengt en een efficiënt gebruik van productiemiddelen verslechtert.

Lees het volledige artikel:

Bron: https://www.fondsnieuws.nl/nieuws/corona-tast-naleving-know-your-client-beginsel-aan