‘Werken op afstand’ heeft vermogensbeheerders ertoe aangezet om resources te benutten voor digitale capaciteit. De belangrijkste investeringen omvatten digitale onboarding, cybersecurity, RPA (Robotic Process Automation), biometrische authenticatie, virtuele assistent-chatbots en cloudmigratie, aldus de studie.

Celent verwacht deze stijging overigens niet eerder dan medio 2021, aangezien vermogensbeheerders nog moeten herstellen van verminderde inkomsten als gevolg van de pandemie. Het onderzoek van Celent is gedeeltelijk gebaseerd op een onderzoek onder CIO’s in maart dat tot doel had om boven tafel te krijgen waar de toewijzing van resources tijdens de pandemie ligt. In de analyse zijn ook macro-economische voorspellingen opgenomen.

 

Lees verder (Engelstalig):
Celent: Wealth Management Technology Forecast 2020
https://go.celent.com/coronavirus/wealth-management?token=17dc89a3b7