NN Group heeft laten weten dat de Raad van Commissarissen het voornemen heeft om David Knibbe te benoemen als CEO. Knibbe is nu nog CEO van Nationale-Nederlanden, maar volgt per 1 oktober 2019 Lard Friesen op. Friesen stapte op 12 augustus 2019 op om bij Aegon aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Behalve CEO was hij ook lid en voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voordat Knibbe benoemd wordt moet De Nederlandsche Bank eerst nog goedkeuring geven. Na goedkeuring zal de benoeming ingaan per 1 oktober 2019, nadat er notificatie aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is gedaan op 26 september 2019.

David Knibbe: ‘Het is een eer dat ik de mogelijkheid krijg benoemd te worden als nieuwe CEO van NN Group. NN is een sterk, internationaal bedrijf, met veel getalenteerde mensen die gefocust zijn op het bedienen van onze klanten en het creëren van lange-termijn waarde voor onze stakeholders. Ik zal er alles aan doen om, samen met onze collega’s, voort te bouwen op de sterke basis van ons bedrijf die onder Lard’s leiderschap is gelegd. We blijven gericht op het verder verbeteren van onze prestaties, door onze klanten hoogwaardige producten en diensten te bieden, door de omvorming van ons businessmodel te versnellen en door kapitaal op een evenwichtige, gedisciplineerde manier in te zetten. Ik wil Lard van harte bedanken en wens hem veel succes in de toekomst.’