Sterk coronamanagement, hoge groei, stijgende welvaart, technologisch vernuft. Alles wijst volgens Pictet AM op een gouden eeuw voor Azië. Schroders is minder positief. Het vreest voor het knappen van een Aziatische aandelenzeepbel.

De industriële revolutie bezorgde Europa een welvaartssprong in de 18e en 19e eeuw. De 20e eeuw behoorde aan de Verenigde Staten met zijn onbegrensde mogelijkheden. Maar de 21e eeuw wordt de eeuw van Azië. Dat is de stellige overtuiging van vermogensbeheerder Pictet AM op basis van de eerste 20 jaar van deze eeuw en de vooruitzichten voor de rest.

De Pictet-economen Patrick Zweifel en Luca Paolini zijn om verschillende redenen dolenthousiast over de regio, waarbij de focus niet alleen op China ligt, maar ook op landen als Vietnam en India, landen met een enorm potentieel.

Sterk coronamanagement
Het eerste wat Pictet opvalt, is hoe goed Azië de crisis heeft gemanaged in vergelijk tot de VS of Europa. “Dankzij het voorbeeldige management van de pandemie is de economische activiteit in de hele regio grotendeels teruggekeerd naar het niveau van voor de covid-19-crisis”, stellen Zweifel en Paolini in de publicatie Nieuwe Aziatische eeuw: kansen na de pandemie.

Dat voorbeeldige management bestond ten eerste uit het snel onder controle krijgen van het virus. Daarnaast was het economische beleid veel voorzichtiger en gematigder dan in het Westen. “Neem nu China. Hoewel het land zich in het epicentrum van de pandemie bevond, hoefden beleidsmakers zich niet te beroepen op buitensporige fiscale of monetaire maatregelen. De op een na grootste economie ter wereld ging de crisis in met een overheidsschuld van minder dan 50% van het bbp, wat naar verwachting tegen 2022 zal stijgen tot 67,7%. Het beeld is vergelijkbaar met de rest van opkomend Azië en steekt gunstig af tegen de G5-economieën waar de gemiddelde schuldquote tegen 2022 waarschijnlijk meer dan 150% zal bedragen.”

Azië is er met andere woorden in geslaagd om de groei te ondersteunen zónder toekomstige financiële risico’s te riskeren.

Structurele hervormingen en vrijhandel
Azië heeft zijn kracht natuurlijk niet alleen te danken aan een beter beheer van de coronacrisis. Veel belangrijker nog zijn de baanbrekende hervormingen van de afgelopen 20 jaar, een proces waarvan Pictet verwacht dat het in het komende decennium zal versnellen. “Sinds de Aziëcrisis eind jaren 90 hebben Aziatische landen de basis voor welvaart op lange termijn versterkt door hun institutionele en regelgevende kader en hun kapitaalmarkt te hervormen en het internationale concurrentievermogen te verbeteren. De landen zijn bovendien meer gaan samenwerken.”

Dat laatste kreeg vorig jaar november nog een extra impuls door het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), een samenwerkingsverband dat de handel in goederen, diensten en investeringen tussen 15 landen bestrijkt, waar 30% van de wereldbevolking woont.

Pictet verwacht dat dit de regionale handel een boost zal geven. Het zal bovendien zorgen voor meer buitenlandse directe investeringen (BDI).

Lees het volledige artikel:
https://www.iexprofs.nl/Nieuws/512534/aandelen-Azie/De-gouden-eeuw-van-Azie.aspx?utm_source=intern&utm_campaign=main2_home