De Europese Commissie wil met een actieplan fondsbeheerders stimuleren duurzamer te beleggen. Volgens Detlef Glow laat de EC Commissie zich te veel leiden door lobbyisten.

De Europese Commissie heeft in 2018 een actieplan opgezet om de financiering van duurzame groei te stimuleren. De kern van dit plan is om enerzijds een sterke economie te realiseren, terwijl anderzijds wordt voldaan aan de milieu- en sociale doelstellingen, zoals die zijn afgesproken in het Klimaatverdrag van Parijs voor 2030.

Om die doelstellingen te bereiken, is er heel veel geld nodig. Vooral de overgang van fossiele brandstoffen naar groene energie vereist enorme investeringen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 180 miljard euro per jaar.

Het is duidelijk dat de Europese Commissie de financiële sector daarvoor hard nodig heeft. Helaas rammelt het EU-actieplan nog aan alle kanten.

Een duurzaam classificatiesysteem
De eerste paragraaf van het hoofdstuk over de heroriëntering van kapitaalstromen naar een duurzamere economie heeft als titel: Het opstellen van een duidelijk en gedetailleerd EU-classificatiesysteem voor duurzame activiteiten.

Dit moet worden bereikt door met elkaar af te spreken wat duurzame activiteiten zijn en wat niet. Het classificatiesysteem dat daaruit volgt – ook wel EU-taxonomie genoemd – wordt gezien als een krachtig instrument om te bepalen hoe groot het percentage duurzame activiteiten is binnen de beleggingsportefeuille(s) van een fondsbeheerder.

Voor fondsbeheerders hangt er veel vanaf. Het classificatiesysteem moet een duidelijk beeld schetsen van het duurzaamheidsgehalte van beleggingen. Als het systeem goed werkt, dan kan het tevens worden ingezet om een onderscheid te maken tussen volledig duurzame vermogensbeheerders en vermogensbeheerders die het duurzaamheidsevangelie vooral in woorden belijden. Het zou gebruikt kunnen worden om greenwashing te ontdekken en aan de kaak te stellen.

Lobbyisten
Het is duidelijk dat de vermogensbeheerders zo groen mogelijk uit de bus willen komen en daarom lobbyen om delen van hun activa buiten de nieuwe richtlijn te houden.

Daarnaast is de EU-classificatie het doelwit van bedrijven die er ook belang bij hebben zo groen mogelijk voor de dag te komen. Dat maakt hen immers aantrekkelijker voor beleggers. Hun lobby is erop gericht om zoveel mogelijk activiteiten als duurzaam te bestempelen.

Het heeft uiteindelijk tot een EU-voorstel geleid dat menig belegger de wenkbrauwen heeft doen fronsen. Zol zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om een gasgestookte elektriciteitscentrales als duurzame belegging in de portefeuille op te nemen.

Lees het volledige artikel:
https://www.iexprofs.nl/Column/719072/Lipper/Lobbyisten-dicteren-Europese-duurzaamheidsagenda.aspx?utm_source=intern&utm_campaign=main3_home