Uit een onderzoek van de AFM blijkt dat diploma’s bij ruim 40 procent van de 75 onderzochte financieel dienstverleners niet of niet allemaal aanwezig zijn. Deze vergunninghouders hebben in totaal 46 adviesvergunningen moeten inleveren.

Dat meldt de toezichthouder in de Marktindrukken 2022. Dit onderzoek geeft een beeld van de markt van financieel dienstverleners, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten. Het is gebaseerd op de jaarlijkse Marktmonitor, diverse toezichtonderzoeken, en de continue dialoog met de sector, zoals de jaarlijkse kantoorbezoeken.

Het ontbreken van de vereiste papieren voor advisering in inkomensverzekeringen was het meest voorkomende gebrek. De AFM vindt de situatie zorgwekkend en roept financieel dienstverleners op om het vergunningenregister te actualiseren. De AFM gaat hier ook in 2023 controles op uitoefenen.

Oproep Adfiz

Ook Adfiz roept op: zorg voor controle op diploma’s, zodat je adviesbevoegdheid op orde is voor alle gebieden waar je actief bent.

Als er geen adviesbevoegde persoon is mag er niet geadviseerd worden, benadrukt Adfiz: “Als je geen activiteiten meer verricht in een bepaald gebied en daarin ook niet meer bevoegd bent dan kun je de vergunning intrekken via het AFM portaal.”

Adfiz roept ook op om te voldoen aan de verplichte publicatie van het beloningsbeleid. Slechts twee op de vijf kantoren, aldus de AFM, voldoen momenteel aan deze verplichting.