Vanaf heden kan de Geschillencommissie besluiten om in eenvoudige zaken met een beperkt financieel belang aansluitend aan de hoorzitting direct mondeling uitspraak te doen.

Soms zijn klachtzaken zo overzichtelijk dat de Geschillencommissie van Kifid aansluitend aan een hoorzitting tot een oordeel kan komen. Tot nog toe moeten de consument en de financiële dienstverlener bij dit soort eenvoudige klachten, die worden behandeld door een lid van de Geschillencommissie, wachten totdat het oordeel is vastgelegd in een schriftelijke uitspraak. Dat hoeft nu niet meer, mits de betrokken consument en financiële dienstverlener daarmee instemmen.

Wanneer direct mondeling uitspraak wordt gedaan, zegt dat nog niets over de aard van het oordeel. Een mondelinge uitspraak kan zowel bij een beslissing in het voordeel van de consument, als bij een beslissing in het voordeel van de financiële dienstverlener. Met een mondelinge uitspraak krijgen de betrokken partijen aansluitend aan de hoorzitting direct duidelijkheid.

Lees hier het volledige persbericht.