De Nederlandsche Bank (DNB) blijft prioriteit geven aan het thema klimaat. Momenteel onderzoek DNB hoe het de aandelenportefeuille in lijn kan brengen met de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs.

“Als onderdeel van de verduurzaming van onze eigen beleggingsportefeuilles besteden we aandacht aan het thema klimaat. Bij duurzaam beleggen is het van belang open te zijn over waar je tegen aanloopt en hoe je daar mee omgaat. Daarom hebben we bij ons jaarverslag dit jaar een speciale klimaatbijlage gepubliceerd. Met deze klimaatrapportage willen we onze ervaringen delen met andere centrale banken en financiële instellingen.”

Opbouw groene obligatieportefeuille
Daarnaast is de toezichthouder voor zijn eigen beleggingen gestart met het opbouwen van een groene obligatieportefeuille om de ontwikkeling van deze markt te ondersteunen. Het doel is om dit jaar tenminste 400 miljoen euro te beleggen in deze obligaties. Eind vorig jaar bedroeg de omvang circa 320 miljoen.

Verduurzaming extern beheer
DNB: “We verduurzamen onze beleggingen op basis van uitgangspunten die we in 2019 hebben geformuleerd en gepubliceerd in ons Charter Verantwoord Beleggen. Sindsdien hebben we een aantal belangrijke stappen gezet. Zo hebben we in 2019 twee nieuwe externe managers aangesteld voor het beheer van een deel van onze bedrijfsobligatieportefeuille. In 2020 hebben we ook een nieuwe manager aangesteld voor het beheer van een deel van onze aandelenportefeuille.”

Klimaatstresstest
“Verder hebben we dit jaar een klimaatstresstest uitgevoerd op onze eigen balans”, zegt de toezichthouder. “Hieruit blijkt dat onze balans gevoelig is voor transitierisico’s. Deze zijn het gevolg van de overgang naar een CO­2-neutrale economie. Door klimaatbeleid, technologische ontwikkelingen en veranderende voorkeuren van consumenten kunnen leningen aan en beleggingen in sectoren en bedrijven die veel CO­2 of andere broeikasgassen uitstoten veel sneller dan verwacht minder waard worden. In het zwaarste stressscenario worden zowel onze bedrijfsobligatie- als de aandelenportefeuilles relatief hard geraakt.”

Prioriteiten
DNB: “We blijven prioriteit geven aan het thema klimaat. Momenteel onderzoeken we hoe we onze aandelenportefeuille in lijn kunnen brengen met de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Hiervoor kijken we onder andere of we meetbare CO2-reductiedoelstellingen kunnen formuleren. Ook gaan we onderzoek doen naar fysieke klimaatrisico’s in onze beleggingsportefeuilles. Denk hierbij aan de impact van bijvoorbeeld toenemende droogte en extreme weersomstandigheden op bedrijven waarin we beleggen. De looptijd van het Charter Verantwoord Beleggen verlengen we met een jaar. Begin 2022 publiceren we weer een update van onze aanpak. Dan zullen we onder meer aangeven hoe we verder invulling geven aan het klimaatakkoord van Parijs.”

Lees het artikel:

https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/nieuwsberichten-2021/update-maatschappelijk-verantwoord-beleggen/