DNB voert de ondergrens voor de risicoweging van hypotheken per 1 januari 2022 definitief in. Volgens DNB houden banken onvoldoende rekening met het systeemrisico op de woningmarkt en zijn hun kredietportefeuilles kwetsbaar voor de impact van een huizenprijscorrectie op onze economie. 

In het Overzicht Financiële Stabiliteit beschrijft DNB de toenemende kwetsbaarheden en risico’s voor de financiële stabiliteit, die vooral gerelateerd zijn aan risicovol gedrag op financiële markten en op de woningmarkt. “Als gevolg van oververhitting op de woningmarkt vertonen kopers risicovoller leengedrag, wat tot risico’s in de hypotheekportefeuilles van financiële instellingen leidt. Huizenkopers, vooral starters, lenen vaker (bijna) maximaal ten opzichte van hun inkomen of woningwaarde. Ook lenen kopers weer meer aflossingsvrij, wat herfinancieringsrisico’s met zich meebrengt”, aldus de toezichthouder. 

Klimaatrisico’s nemen toe 

Om de risico’s van klimaatverandering voor financiële instellingen te onderzoeken, analyseert DNB in een nieuwe klimaatstresstest ruim 700 miljard euro aan vastgoed. Meer dan de helft hiervan ligt in delen van Nederland die kwetsbaar zijn voor overstromingen. DNB: “Een ernstige overstroming leidt tot forse schade aan gebouwen en een economische terugval die de Nederlandse financiële sector stevig kan raken. De financiële risico’s van klimaatverandering onderstrepen het belang van het tijdig inzetten van de transitie naar een klimaat-neutraal gebouwde omgeving. Ook is het van belang dat de financiële sector klimaatgerelateerde risico’s nadrukkelijker meeneemt in het risicobeheer.” 

Lees het volledige artikel: 

https://www.infinance.nl/artikel/dnb-hypotheekportefeuilles-kwetsbaarder/?utm_source=InFinance&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2021-10-11