Het economische herstel zet stevig door, de zoektocht naar rendement duurt voort en de huizenprijzen stijgen alsmaar door. Tegen die achtergrond is het van belang om de toenemende kwetsbaarheden en risico’s voor de financiële stabiliteit niet uit het oog te verliezen, schrijft De Nederlandsche Bank in het onlangs verschenen Overzicht Financiële Stabiliteit.

DNB waarschuwt vooral voor de oververhitting op de woningmarkt, waar kopers risicovol leengedrag vertonen, wat tot risico’s in de hypotheekportefeuilles van financiële instellingen leidt.

Ook de hoge koersniveaus van aandelen zitten president Knot niet lekker: “Aangewakkerd door de lage rente zeilen beleggers scherp aan de wind en is de bereidheid om risico te nemen hoog,” zei hij in een toelichting op het Overzicht.

Dat risicovolle gedrag is alleen vol te houden als de rente en inflatie laag blijven, en juist daarover begint Knot zich zorgen te maken: “Mijn verwachting is nog steeds dat de huidige inflatieschok een grotendeels tijdelijk fenomeen is. Toch is het vanuit gezond risicobeheer belangrijk om met andere scenario’s rekening te houden. Ook omdat de jaren 70 ons hebben geleerd dat onze capaciteit om vooraf in te schatten wat tijdelijke inflatie is, uiteindelijk niet onbegrensd is. Als financiële markten onvoldoende rekening houden met scenario’s van een blijvend hogere inflatie en een bijbehorend ander rentebeeld, kan dit in de toekomst tot schoksgewijze koersdalingen leiden.”

Lees de volledige toelichting van Klaas Knot hier:
https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/speeches-2021/inleiding-klaas-knot-bij-de-persconferentie-ofs/