De trend naar ESG-beleggen is sterk, vooral in Europa. Toch zal het nog even duren totdat ESG-fondsen echt het nieuwe normaal zijn. Dat schrijft Detlef Glow van Lipper Refinitiv.   

In vermogensbeheer is er bij de samenstelling van beleggingsportefeuilles een duidelijke trend zichtbaar richting het gebruik van ESG-criteria (milieuvriendelijk, sociaal verantwoord en fastoenlijk bestuur). De trend is zelfs zo sterk dat sommige analisten ervan uitgaan dat ESG-fondsen al op vrij korte termijn het nieuwe normaal worden, en dat fondsen die ESG-criteria buiten beschouwing laten, vervallen tot nicheproducten. 

Deze opinie is niet verrassend, ook gezien het feit dat de Europese Commissie hard aandringt op de integratie van ESG-criteria in het beleggingsproces van fondsen. 

De Commissie heeft daarvoor onder meer recent de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in het leven geroepen, die fondsbeheerders dwingt publiek bekend te maken in welke mate zij ESG-criteria meenemen in het beleggingsproces.  

Het klopt ook dat een groot aantal nieuwe fondsen op zijn minst wil voldoen aan Artikel 8 van de SFDR, omdat er op die manier kan worden meegeprofiteerd van de ESG-trend. Daarnaast zijn er een heleboel oude fondsen die in een nieuw ESG-jasje worden gestoken. 

Trackrecord weg    

Allemaal positieve ontwikkelingen, maar er zijn ook vraagtekens bij te plaatsen. Ten eerste kan het omvormen van een fonds grote gevolgen hebben voor beleggers. Aandelen zullen buiten de portefeuille vallen, andere nemen de plaats in. 

Dat kan de hele beleggingsfilosofie van een fonds veranderen, waarmee het trackrecord ook weinig waarde meer heeft. Beleggers kunnen er met andere woorden nog minder op vertrouwen dat behaalde prestaties in het verleden iets zeggen over de toekomst. 

 

Lees verder: 

https://www.iexprofs.nl/Column/722972/Detlef-Glow/Dominantie-ESG-fondsen-is-nog-ver-weg.aspx?utm_source=intern&utm_campaign=main3_home