Duurzaam beleggen neemt een enorme vlucht. Omdat markt en regelgeving nog volop in ontwikkeling zijn, groeit ook het risico op teleurstellingen bij particuliere beleggers. Beleggers doen er daarom verstandig aan om zelf kritisch te blijven kijken, schrijft de AFM. 

Duurzaam is een ruim begrip en fondsaanbieders kunnen op dit moment in belangrijke mate zelf bepalen hoe zij hier invulling aan geven. Bovendien is vaak moeilijk te begrijpen hoe streng de selectie is, en op welke criteria aandelen worden geselecteerd of uitgesloten.  

Het valt de toezichthouder op dat veel aandelen in fondsen die als duurzaam worden aangeprezen ook onderdeel zijn van ‘gewone’ fondsen. Uitsluiting van de meest vervuilende beleggingen is een veelvoorkomende manier om een fonds als duurzaam aan te prijzen. Het is de vraag of dit overeenkomt met de verwachtingen van beleggers. De AFM gaat daar nader onderzoek naar doen. 

Om teleurstellingen te voorkomen raadt de AFM beleggers in ieder geval aan zich meer te verdiepen in de specifieke kenmerken van een duurzaam fonds.