Veel mensen denken dat rechtse partijen beter zijn in het besturen van de economie. Economenvakblad ESB dook in de cijfers en wat blijkt: dat idee klopt niet helemaal.   

ESB onderzocht de ontwikkeling van de economische groei, de werkloosheid, de inflatie en de overheidsschuld van alle Nederlandse coalities sinds 1970.  

De economische groei was het laagst tijdens de VVD-geleide kabinetten en het hoogst tijdens de PvdA-geleide kabinetten. De cijfers rondom werkloosheid en inflatie zijn minder eenduidig, en over de overheidsschuld merkt ESB op dat economen van mening verschillen over de vraag of een lage schuld wel goed is voor de economie.  

Dit beeld strookt met onderzoeken uit andere landen. Ook internationaal wordt het idee dat er betere economische uitkomsten zijn tijdens rechtse regeringen niet gesteund door empirische bevindingen. De economische groei lijkt gemiddeld genomen iets hoger wanneer linkse partijen aan de macht zijn.  

Maar, waarschuwt ESB: “hierbij is het van belang om te benadrukken dat deze bevindingen beschrijvend zijn van aard, en dat er meer onderzoek nodig is om de causale verbanden vast te kunnen stellen.” 

Lees het volledige artikel: https://esb.nu/esb/20069798/de-economie-doet-het-niet-beter-tijdens-rechtse-kabinetten