De Europese Commissie heeft institutionele beleggers en andere partijen opgeroepen om mee te denken over het aanscherpen van de zogeheten ESG-criteria. Deze consultatie moet leiden tot een socialer, duurzamer en beter bestuurd bedrijfsleven. De Europese organisatie van vermogensbeheerders, EFAMA, was een van de eerste partijen die reageerde.

EFAMA, de Europese koepelorganisatie voor fondsbeheerders, vindt dat er vooral meer aandacht moet komen voor de sociale aspecten en iets minder voor goed bestuur en milieuaspecten. Het milieu blijft van cruciaal belang, stelt EFAMA, maar de meeste bedrijven zijn nu in overlevingsmodus en dat zal waarschijnlijk nog lange tijd zo blijven. Dat heeft volgens EFAMA te maken met het Covid-19 virus, dat als neveneffect zal hebben dat sociale verschillen in de wereld zullen toenemen. Het zijn immers vooral de minder betaalde banen van lager opgeleiden die op de tocht staan door de Corona-lockdowns.

Link naar de consultatie:

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en