Efama, de Europese branchevereniging van vermogensbeheerders, wil dat de Europese Commissie de Priips regelgeving grondig herziet voordat deze in 2020 wordt ingevoerd. Het gaat om een informatiedocument waarmeebeleggers fondsen kunnen vergelijken.

Efama vindt dat uitstel nodig is, omdat een dialoog over de aanpassing van de regelgeving is mislukt. De branchevereniging roept op om uitstel te continuëren totdat de hele verordening (Priips) grondig is herzien. De grootste bezwaren van de directies van beleggingsfondsen gaan over hoe de kosten en het verwachte rendement moeten worden berekend. Toekomstig rendement is onder Priips gebaseerd op prestaties uit het verleden en dat is volgens de vermogensbeheerders misleidend.

De Europese Commissie heeft de Europese toezichthouders voor financiële markten, de banken en de verzekeraars gevraagd een reparatievoorstel in te dienen. Deze groep kwam daar in eerste instantie niet uit met de drie toezichthouders; een nieuw voorstel werd getorpedeerd door de toezichthouder voor de verzekeringsbranche. De Efama vindt de hele Priips- verordening moet worden herzien. Volgens Efama is het raadzaam beleggers niet in verwarring te brengen en de oude regelgeving in stand te houden.

In het Verenigd Koninkrijk is Britse beleggingsfondsen vijf jaar uitstel verleend om aan de nieuwe regels te voldoen. Volgens Efama betekent dit dat Britse fondsen zo een concurrentievoordeel krijgen.