Wouter van Overfelt, Head of Emerging Markets Corporate Bonds bij Vontobel AM, over de kansen van Emerging markets corporate debt. 

Veel beleggers hebben de perceptie dat emerging markets heel risicovol zijn en corporate debt binnen dit segment in het bijzonder. Er is bij beleggers immers altijd vrees voor inflatie en volatiele wisselkoersen in dit segment. Klopt dat beeld? 

“Wouter van Overfelt: “Dat beeld klopt niet. Emerging markets corporate debt zijn het minst risicovol in de emerging markets assetklasse. Dat is vaak een verassing voor heel veel mensen en er is een aantal redenen voor, maar eerst ga ik in op het aspect inflatie en volatiele wisselkoersen dat vaak wordt genoemd als we het hebben over deze assetklasse.”  

Inflatie is natuurlijk een risico voor alle fixed incomeassetklassen en dat geldt ook hier aangezien ook deze klasse een interest rate component heeft. Maar wat ook geldt voor emerging markets corporates is dat de duration op de sensitiviteit naar de rente veel lager is dan bij andere emerging markets ofixed income assetklassenBij heel veel fixed income-assetklassen zijn als gevolg van de lage rente de rentegevoeligheden van de benchmark heel sterk verhoogd, maar in emerging markets corporates is dat veel minder het geval! Dus we praten hier over een duration van ongeveer 4,5 jaar, terwijl het voor staatsobligaties in ontwikkelde markten vaak 7,8, of 9 jaar is. Dus de interest rate gevoeligheid is heel laag voor emerging markets corporates.  

En hoe zit het met de volatiele wisselkoersen? 

Wat de wisselkoersen betreft: we spreken hier wel degelijk over een activaklasse in dollars of in andere munten van G10landen maar vooral dollar en in mindere mate euro. In die zin is er een directe gevoeligheid ten opzichte van de wisselkoersen maar een indirecte gevoeligheid in die zin dat bepaalde ondernemingen schulden hebben in dollar en hun inkomsten in een andere lokale munt, maar daarbij hangt het ervan af in hoeverre deze ondernemingen hun posities hebben gehedged en het is natuurlijk mijn taak om daarnaar te kijken.  

Als we iets dieper ingaan op de activaklasse zelf is het zeer belangrijk dat mensen onderscheid maken tussen welke risico’s men eigenlijk wil nemen. Aan de ene kant is er kredietrisico – dus de kans dat een onderneming failliet gaat – en anderzijds is er het renterisico. Het renterisico is vrij laag in deze activaklasse. En dan is er het risico komend van het krediet van het herstructureren van een onderneming en dat is misschien voor elke individuele onderneming wel vrij hoog maar het is ook zo dat de benchmark heel veel issuers bevat; veel meer dan bij staatsobligaties het geval is. Er zijn circa 70 tot 80 landen als het gaat om staatsobligaties maar er zijn meer dan 1.000 issuers dus de diversificatie is veel hoger.    

“Een ander belangrijk punt: de compositie van de benchmark van emerging markets corporates zit anders in elkaar. In emerging markets corporates heb je heel veel betere kwaliteit aan landen, vooral in Azië dat heel sterk aan het groeien is, terwijl je in staatsobligaties meer frontier markets ziet met een sterke exposure naar Afrika bijvoorbeeld. Dus als je staatsobligaties koopt en combineert met ondernemingsobligaties creëer je eigenlijk in zekere zin een andere universum van landen waarin je investeert, terwijl je bij emerging markets corporates in de ondernemingen van de betere kwaliteit van landen investeert.  Dus die drie factoren, betere diversificatie door het grotere universum, lagere rentegevoeligheid en betere creditkwaliteit zorgen ervoor dat ondernemingsobligaties minder risicovol zijn dan staatsobligaties.   

Welke kansen biedt ‘corporate debt’ aan ‘active managers’ in vergelijking met een passief portfolio in emerging markets? 

“Een goede vraag! Er zijn altijd mogelijkheden doordat de activaklasse zo groot is. Met meer dan 1000 issuers in meer dan 50 verschillende landen en sectoren gebeurt er altijd wel iets met een onderneming. Dus de volatiliteit is hoger en er is veel nieuws in de media waarbij beleggers veelal denken ’better safe than sorry’ en hun stukken verkopen tegen elk prijs en dat biedt mogelijkheden voor beleggers. Ook de manier waarop beleggers naar landen kijken verschilt sterk. Beleggers in  bijvoorbeeld Latijns-Amerika verschillen van beleggers in China en omdat er veel verschillende drivers zijn in markten, zijn er veel dislocaties in termen van spreadbewegingen en heb je veel relative value opportunities. Zeker vandaag de dag, post-COVID, heeft actief beheer veel  potentie. Er zijn veel ondernemingen die de crisis beter hebben doorstaan dan andere en het is in deze tijd belangrijker dan ooit om de juiste selectie te maken van ondernemingen en om de juiste aankopen te doen tegen de juiste prijs.  

Welke trends zijn er in emerging markets, waar liggen de kansen en hoe is het risicoprofiel van deze kansen? En welke kansen laten vermogensbeheerders voor hun cliënten liggen als ze emerging markets corporate debt niet opnemen in de portfolio? Beluister de podcast met Wouter van Overfelt van Vontobel AM hier

Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. 

CV 

Wouter van Overfelt is Head of Emerging Markets Corporate Bonds Portfolio Manager / Analyst Executive Director bij Vontobel AMHij trad in april 2013 in dienst bij Vontobel Asset Management als Portfolio Manager in het Emerging Markets Bonds team.  

Over Vontobel Asset Management 

Vontobel Asset Management is een actieve asset manager met een wereldwijd bereik en een multi-boutique aanpak. De Vontobel Groep omvat assetmanagement, private banking en investment banking. Vontobel Asset Management bedient vanuit Luxemburg de Nederlandse en Europese markten. Website: www.vontobel.com/am 

Meer weten over Vontobel AM?  

Neem contact op met Henrik Hansen, Executive Director, Head of Sales Nordics and The Netherlands, henrik.hansen@vontobel.com of kijk op www.vontobel.com/am