Nu duurzaamheidsgerichte beleggers in aandelen verder kijken dan hun eigen terrein, neemt wereldwijd het belang van ESG (milieu, sociaal en goed bestuur) toe. Maar terwijl hun belang in het ‘westen’ relatief groot is, hebben bedrijven in ‘emerging markets’ volgens Lara Kesterton, Vontobel’s Hoofd van mtx ESG Research, nog een inhaalslag te maken. Haar collega Marco Lenfers CFA van Vontobel AM is een van de sprekers tijdens Fund Seminar Session op dinsdag 3 november met als thema: ‘ESG en China: is dat te combineren?’ Deelname is kosteloos voor zelfstandige vermogensbeheerders, private bankers en financieel planners.

Tijdens een ‘corona-proof’ ochtendprogramma van 9.30 – 13.30 uur wordt u tijdens Fund Seminar Sessions op dinsdag 3 november bijgepraat over het thema ‘China en ESG: is dat te combineren?’. Sprekers zijn o.a. Marco Lenfers CFA van Vontobel AM en Jenn-Hui Tan van Fidelity International. Aansluitend is er een lunch. Deelname is kosteloos voor zelfstandige vermogensbeheerders, private bankers en financieel planners. U komt toch ook?

“Bedrijven in opkomende markten gebruiken hun ESG-rapporten soms als marketinginstrument”, aldus Lara Kesterton, Vontobel’s Hoofd van mtx ESG Research. “Het is net zo belangrijk om te kijken naar wat er ontbreekt,” merkte ze op. Een deel van het probleem is dat ESG-gegevens uit opkomende economieën soms moeilijk te verkrijgen zijn. Een diepe duik in de materie vereist veel ervaring, voegde Kesterton eraan toe.

ESG geassocieerd met veiligheid en kwaliteit

Op het eerste gezicht zou men kunnen concluderen dat beleggers die geïnteresseerd zijn in aandelen uit opkomende markten slechts weinig baat hebben bij het integreren van ESG-aspecten in hun beslissingen. Ook een verbeterende trend in ESG-scores (het ESG-momentum) helpt volgens Kesterton niet. Duurzaamheid blijkt echter wel andere waardevolle beleggingskwaliteiten te ondersteunen. “ESG is positief gecorreleerd met veiligheid – dat wil zeggen lagere volatiliteit, hogere stabiliteit en een lager winstrisico”, aldus Kesterton. Bovendien fungeren goede duurzaamheidsreferenties als een indicatie voor kwaliteit, merkte Kesterton op, en voegde eraan toe dat dergelijke bedrijven over het algemeen beter presteren op het gebied van ESG.

Kesterton wees er echter op dat deze bevindingen alleen gelden voor de belangrijkste ESG-scores, en voegde eraan toe dat ESG-scores in emerging markets ruimte nodig hebben om volwassen te worden.  Maar het is belangrijk om te onthouden dat het echte doel van ESG is om een solide beeld te vormen van het vermogen van een bedrijf om risico’s in de praktijk te beheersen en te weerstaan gedurende één, drie en vijf jaar. Om dit te doen zijn ESG-scores en -kaders slechts het beginpunt van een route naar een visie die gevormd wordt door diverse bronnen. Aangezien bedrijven in opkomende markten doorgaans dichter bij een ‘coal face’ staan, om een mijnbouwterm te gebruiken, kunnen beleggers en onderzoekers niet blindelings vertrouwen op de belangrijkste ESG-scores, maar moeten ze hun eigen huiswerk maken om de exposure van bedrijven aan risico’s in de context van sector- en regionale normen te evalueren, volgens Kesterton.

Verwijzend naar duurzaamheidsstudies met andere uitkomsten, merkte de ESG-analist op dat de resultaten aanzienlijk kunnen variëren door enkele variabelen te wijzigen. “Er kan zeker een gevaar zijn om te verdwalen in de data,” zei ze. “Er moet een evenwicht zijn tussen kwantitatieve objectiviteit en een rijk kwalitatief begrip van sector- en regionale trends om de complexiteit van de werkelijke problemen die ESG probeert aan te pakken adequaat in beeld te brengen.”

Lees het volledige artikel (Engelstalig):

https://am.vontobel.com/en/insights/three-experts-speak-out-on-ESG-and-emerging-markets