Op 31 januari 2022 lanceerde de Europese Bankautoriteit (EBA) haar centrale databank voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT). De bedoeling is dat EuReCA een centrale rol gaat spelen in de coördinatie van de inspanningen van de bevoegde autoriteiten om risico’s op het gebied van AML/CTF in de EU te voorkomen en tegen te gaan, schrijven de specialisten van Charco & Dique. 

De Europese database zal informatie bevatten over de zwakke punten die nationale toezichthouders hebben vastgesteld bij financiële instellingen. Ook de maatregelen die toezichthouders hebben genomen om deze zwakke punten te adresseren worden erin opgenomen. 

Voorbeelden van deze zwakheden zijn het ontbreken van een adequaat AML/CFT-beleid en bijbehorende procedures. Denk hierbij aan het ontbreken van transactiemonitoring op groepsniveau of het ontbreken van beleid en procedures voor klanten met een hoog risico, waardoor de integriteitsrisico’s van de financiële instelling toenemen. Daarnaast bevat EuReCA ook interne controlebevindingen, vastgesteld door een prudentiële autoriteit (zoals DNB) tijdens een inspectie ter plaatse. 

EuReCA is bedoeld als instrument voor vroegtijdige waarschuwingen. De informatie uit de databank wordt gedeeld met de bevoegde autoriteiten in de lidstaten. Het doel is dat deze de autoriteiten misstanden hierdoor eerder zullen herkennen, en meteen maatregelen bij de hand hebben om ze tegen te gaan. 

Dit betekent dat financiële instellingen alert moeten zijn op eventuele zwakke punten in hun organisatie, en wanneer zij dit moeten delen met de bevoegde autoriteiten. Toch zal de komst van EuReCA geen grote impact hebben op hun dagelijkse bedrijfsvoering. 

Lees meer over wat EuReCa betekent voor financiële instellingen op de site van Charco & Dique.