Nieuwe gebruikers van obligatie-ETF’s zijn belangrijke groeifactor

Toenemende vraag naar ESG-beleggingen stimuleert de vraag naar ETF’s

Amsterdam, 24 mei 2018 —Institutionele beleggers in Europa, die geconfronteerd worden continue veranderingen in de wereldwijde markten, maken gebruik van de veelzijdigheid van Exchange Traded Funds (ETF’s) om hun portefeuilles adequaat aan te passen. ETF’s spelen voor hen een steeds belangrijkere rol in zowel tactische als strategische beleggingsprocessen en -strategieën.

De 125 institutionele beleggers die deelnamen aan het recente Europese ETF-onderzoek van Greenwich Associates, moeten rekening houden met een hele reeks factoren, waaronder de terugkeer van de volatiliteit op de wereldwijde kapitaalmarkten, de mogelijkheid dat de rente op termijn weer gaat stijgen, de afbouw van hat obligatie-opkoopbeleid van de ECB en de voortschrijdende implementatie van MiFID II en andere nieuwe richtlijnen.

In hun streven om adequaat op al deze factoren in te spelen, maken ze steeds meer gebruik van ETF’s, die hiermee een vast onderdeel worden van de lange lijst strategieën en instrumenten die hun beleggings- en portefeuilleprocessen ondersteunen. Het aandeel van ETF’s in de portefeuilles van de institutionele beleggers die deelnamen aan het onderzoek, steeg in 2017 naar 10,3% van hun totale belegde vermogen, tegenover 7,7% in 2016.

“Europese institutionele beleggers maken al jaren regelmatig gebruik van ETF’s, die ze algemeen beschouwen als eenvoudige, veelzijdige en kostenefficiënte instrumenten. Nu zien we dat ze hun beleggingen in ETF’s in rap tempo uitbreiden,” zegt Managing Director Andrew McCollum van Greenwich Associates.

Kirst Kuipers, hoofd iShares Nederland bij BlackRock, voegt hieraan toe: “De groeiende populariteit van ETF’s komt als vanzelf voort uit de ontwikkelingen in de Europese financiële markt, waar beleggers steeds meer behoefte hebben aan transparantie, keuze en waarde. Vooral MiFID II, dat transactierapportage dwingend voorschrijft, draagt ertoe bij dat beleggers meer zicht krijgen op de diepte van de liquiditeit die Europese ETF’s bieden en stimuleert hen om nieuwe, creatieve manieren te vinden om succesvolle portefeuilles op te bouwen.”

Een groot deel van de groei in het afgelopen jaar kan worden toegeschreven aan de komst van nieuwe institutionele beleggers op de ETF-markt. Dat geldt met name voor obligaties. Het percentage van de deelnemers aan het onderzoek die in obligatie-ETF’s beleggen, steeg van 38% in 2016 naar 45% in 2017.

Institutionele beleggers in Europa maken ook in andere beleggingscategorieën gebruik van ETF’s. Ongeveer een kwart van hen gebruikte in 2017 ETF’s om toegang te krijgen tot REIT’s, terwijl dit in 2016 nog één op de vijf was. In het grondstoffensegment was de stijging nog sterker, met een toename van slechts 20% in 2016 naar een derde in 2017.

Nog meer factoren die de groei van ETF’s bevorderen

Ook het gebruik van ETF’s die toegang bieden tot niet naar marktkapitalisatie gewogen en smart-bèta beleggingen neemt onder Europese institutionele beleggers gestaag toe. In niet meer dan twee jaar is het gebruik van dit soort fondsen onder de deelnemers aan het onderzoek met 10 procent gestegen naar 31%. Gezien de toenemende populariteit van factorbeleggen wordt verwacht dat de vraag naar smart-bèta ETF’s zowel in particuliere als in institutionele portefeuilles nog verder zal groeien.

In vergelijking met de wereldwijde cijfers besteden Europese beleggers in hun portefeuille-opbouw bovendien vaker aandacht aan ecologische, sociale en bestuurlijke factoren (ESG). Ongeveer de helft van de Europese deelnemers aan het onderzoek gaf aan te beleggen in ESG-strategieën, tegenover 31% wereldwijd. En bijna een derde (27%) van de Europese institutionele beleggers zei deze ESG-voorkeuren gestalte te geven via indexproducten, zoals ETF’s.

 

Eén van de terreinen waar de institutionele vraag naar ETF’s het meest consistent is en het snelste groeit, is multi-asset. Nu beleggers steeds meer interesse hebben in dit type strategieën, is het percentage Europese vermogensbeheerders dat ETF’s koopt als onderdeel van een multi-asset strategie gestegen van 63% in 2016 naar ca. 80% in 2017. En hoewel dit al een zeer sterke stijging is, blijft er nog steeds ruimte voor groei, aangezien Europese beheerders van multi-asset fondsen een veel kleiner deel van hun portefeuilles in ETF’s beleggen dan hun Amerikaanse collega’s.

Uitzicht op nog meer groei

Gezien deze veelbelovende trends zullen ETF’s het komende jaar naar alle waarschijnlijkheid nog verder groeien. Ca. 40% van de deelnemers aan het onderzoek die op dit moment in aandelen-ETF’s beleggen, zijn van plan om de komende 12 maanden meer in deze beleggingscategorie te gaan beleggen. Ditzelfde geldt voor een kwart van de huidige beleggers in obligatie-ETF’s. Alles beschouwd verwacht Greenwich Associates dat de totale instroom in institutionele ETF-beleggingen in de periode tot 2020 wereldwijd met USD 300 miljard per jaar zal groeien.