De Europese Toezichthouders ESMA, EBA en EIOPA hebben het definitieve advies gepubliceerd voor de secundaire wetgeving (zogenoemde Regulatory Technical Standards oftewel ‘rts’) ter invulling van rapportageverplichtingen voor financiële marktpartijen onder de Taxonomieverordening. 

Het voorstel voor de tekst van de rts moet nu worden bekrachtigd door de Europese Commissie, waarna er nog een bezwaarperiode volgt voor het Europees Parlement en de Raad. Desalniettemin is volgens de Pensioenfederatie de kans groot dat deze tekst niet of nauwelijks wordt geamendeerd en kan dus door pensioenfondsen gebruikt worden ter voorbereiding op de implementatie. De Europese Commissie schreef afgelopen juli dat de implementatiedeadline voor deze rts 1 juli 2022 zal zijn. 

Taxonomieverordening 

Volgens de Pensioenfederatie zijn de rts van belang voor pensioenfondsen die onder de Taxonomieverordening moeten gaan rapporteren in welke mate ze beleggen in duurzame economische activiteiten onder de Taxonomie. Dat zijn pensioenfondsen die zichzelf als ‘lichtgroen’ hebben geclassificeerd onder Artikel 8 van de SFDR en daarnaast aan ecologische duurzame beleggingen doen volgens Artikel 2(17) van de SFDR. Het gaat hierbij om belegging met de intentie om bepaalde meetbare ecologische doelstellingen te behalen, zoals bijvoorbeeld via een impact mandaat. De rts bepalen hoe de Taxonomierapportage ‘precontractueel’ (via de SFDR-template in Pensioen 1-2-3) en ‘periodiek’ (via het jaarverslag) ingeregeld dient te worden. 

Bron: Pensioenfederatie