De AFM zal strenger gaan letten op beleggingsinstellingen met execution only klanten. Het verstrekken van de wettelijk voorgeschreven informatie en het afnemen van de passendheidstoets is niet langer voldoende, verwacht Casper Westerink van Hart Advocaten. 

Het rapport Trendzicht 2022 van de AFM, waarover wij vorige week al schreven, blijft de gemoederen bezighouden. De toezichthouder concludeerde dat een groot deel van de Nederlandse execution only beleggers ‘suboptimaal handelsgedrag’ vertoont: zij reageren impulsief op prijsschommelingen, spreiden te weinig en beleggen te veel in risicovolle producten. 

Westerink vraagt zich af of suboptimaal beleggen eigenlijk wel de verantwoordelijkheid van de belegger zelf is, of dat toch “meer begeleiding van de (zorgplicht) van de instelling in kwestie wordt verlangd.”  

In een column op Fondsnieuws schrijft Westerink: “De realiteit is dat beleggingsondernemingen in toenemende mate door de AFM direct of indirect worden aangespoord om execution-only beleggers zoveel mogelijk te begeleiden bij het nemen van de juiste beleggingsbeslissingen (…). Dit betekent meer zorgplicht dan alleen de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken en de passendheidstoets afnemen.  

Net als de AFM maakt ook Westerink zich zorgen over financial influencers die op social media allerlei beleggingsadvies spuien “ongeacht de daadwerkelijke deskundigheid van die influencer” en over ‘gamification’: speltechnieken die beleggers moeten verleiden om een bepaalde beslissing te nemen.  

De AFM zal volgens Westerink aandringen op het begeleiden van beleggers, en niet langer alleen het informeren. “Deze beleggingsplicht bestaat minimaal uit het vermijden van negatieve impulsen (…) en het voorkomen van suboptimaal beleggingsgedrag (…).” 

“Execution only is geen ‘only’ meer,” concludeert hij.