Sinds het uitbreken van Covid-19 is de wereld een andere plek geworden. Terwijl de aandacht voor  klimaatverandering in veel landen achterblijft, zijn veel landen en bedrijven begrijpelijkerwijs gericht op het redden van zowel levens als bedrijfsvoering. In deze context wordt het voor bedrijven steeds crucialer om ervoor te zorgen dat bedrijfsmodellen verduurzamen, in alle betekenissen van het woord.

Voor 2020 ligt onze prioriteit voor het klimaat bij het samenwerken met bedrijven aan de disclosure van scope 1, 2 en 3 emissies (d.w.z. directe emissies van bedrijfsactiviteiten en energiegebruik, en indirecte emissies binnen de waardeketens) en aan het vaststellen van meetbare doelen voor een koolstofarme economie. Als onderdeel van de Climate Action 100+ groep nemen we het voortouw bij enkele van de engagements met ‘s werelds grootste emittenten en moedigen we hen om de noodzakelijke maatregelen te nemen op dit gebied.

We stimuleren bedrijven ook om specifieke maatschappelijke thema’s aan te pakken, zoals het welzijn van werknemers, en om te begrijpen hoe bedrijven hun bedrijfsmodel naar meer maatschappelijke purpose sturen. We hebben een best-practicegids voor Fidelity-portfoliomanagers en -analisten opgesteld om hen te helpen in hun gesprekken met bedrijven over hoe zij stakeholderrelaties managen en de effectiviteit van bestuur kunnen handhaven, als gevolg van het virus.

Het is belangrijk om op zoek te gaan naar manieren om ongelijkheid aan te pakken die ontstaat als gevolg van de pandemie en de daaruit voortvloeiende recessie; stimuleringspakketten komen doorgaans ten goede aan eigenaren van financiële activa, niet aan werknemers. Enorme inkomensverschillen leiden onvermijdelijk tot schokkerige in plaats van geleidelijke veranderingen, wat schadelijk kan zijn.

Na een reeks succesvolle engagements in 2019 zal Fidelity blijven monitoren hoe de supply chains veranderen, nu we van een pre-Covid-wereld waarin goedkope efficiëntie vooropstond, overgaan op een wereld waarin veerkracht een grotere rol speelt. Dit kan betekenen dat de productie dichter bij de klant komt te liggen en dat er meer betaald moet worden voor arbeid. Ten slotte, nu Covid-19 ons  dwingt om nadrukkelijker online te leven, met bijvoorbeeld gebruik van gezichtsherkenning en AI, hebben we als samenleving nieuwe ideeën nodig omtrent digitale ethiek, onder meer ten aanzien van de wereldwijde verantwoordelijkheid van de BigTechs.

Kijkend naar de lange termijn

Covid-19 en de klimaatverandering zijn beide ‘events’ die de manier waarop we leven op de proef stellen. Tot nu toe is de reactie op de pandemie grotendeels nationaal of regionaal geweest, niet mondiaal. De economische schade heeft veel regeringen ervan doordrongen dat we niet verder kunnen gaan op de oude ingeslagen weg. Er zal iets moeten veranderen.

 

Dit biedt kansen voor bedrijven en beleggers om ‘duurzaam kapitalisme’ te omarmen, de focus te leggen op de lange termijn en stimulansen te geven aan senior managers die als ‘target’ hebben om ESG-doelstellingen te behalen. Duurzaamheidsfactoren zijn in onze ogen een fundamentele maatstaf voor kwaliteitsmanagement. Teams van leidinggevenden die prioriteit geven aan goede uitkomsten van gesprekken met stakeholdergroepen zijn goed gepositioneerd om te overleven en te groeien ondanks de huidige gezondheids- en klimaatcrisis.

Dit artikel is een verkorte versie van het oorspronkelijke Engelstalige artikel. Lees het oorspronkelijke artikel (Engelstalig): https://www.fidelity.nl/artikels/paginas/2020-07-23-sustainable-investing-offers-hope-post-pandemic-world-1595507964105

Lees het Fidelity-rapport: Sustainability Report 2020: Sustainable capitalism in a post-Covid world https://www.fidelityinternational.com/editorial/fidelity-answers/sustainability-report-2020-sustainable-capitalism-in-a-post-covid-world-en5/

Contactpersoon Fidelity International:

Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship & Sustainable Investing bij Fidelity International en daar verantwoordelijk voor intern en extern leiderschap voor duurzame beleggingsactiviteiten van Fidelity, de strategie en het beleid rond ESG-integratie. Website: www.fidelity.com